Knops: Bijna, maar nog niet helemaal

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Curaçao moet goed gebruik maken van de tijd die door de Rijksministerraad (RMR) is gegeven om op 1 september te kunnen laten zien dat er voldoende is bereikt om verdere liquiditeitssteun te ontvangen. voldoetnietDat heeft Gevolmachtigde minister Anthony Begina gisteren na de RMR ten overstaan van de pers te kennen gegeven. Premier Eugene Rhuggenaath liet gisteravond in een videoboodschap weten dat het uitstel dat van de RMR is gekregen in het voordeel dient van Curaçao. ,,Hiermee hebben we bereikt dat we meer tijd en ruimte hebben om te onderhandelen met Nederland. We hebben nog niet aan alle voorwaarden voldaan, maar hebben daarvoor tot 1 september de ruimte gekregen. We zijn blij met deze ruimte, want alleen samen komen we hieruit.”

Het College financieel toezicht (Cft) heeft op 11 augustus een advies uitgebracht aan de RMR over de voortgang die Curaçao heeft geboekt. De conclusie van dit advies is dat Curaçao betekenisvolle stappen heeft gezet in de invulling van de overeengekomen voorwaarden, maar dat nog niet volledig is voldaan aan alle gestelde voorwaarden die zijn verbonden aan de tweede tranche liquiditeitssteun. Over de meeste voorwaarden zijn weliswaar besluiten genomen en deze besluiten worden uitgevoerd, maar deze dienen nog wettelijk te worden vastgelegd, aldus het Cft, die onder andere verwijst naar de salarissen van politici die inmiddels al met 25 procent zijn gekort, maar waarvan de landsverordening waarmee dit wordt geformaliseerd nog in voorbereiding is. Hetzelfde geldt voor de korting van 12,5 procent op het arbeidsvoorwaardenpakket van medewerkers in de (semi)publieke sector, aldus het College. ,,We hebben voldaan aan de voorwaarden, maar moeten ze nog in een wet opnemen die eerst door de Staten moet worden goedgekeurd. Daarom hebben we nu tijd gekregen. Het is niet veel tijd om het hele adviesproces te bewandelen en de wetten vervolgens door de Staten te laten behandelen, maar we zijn toegewijd aan dit proces en het uiteindelijke doel”, aldus Rhuggenaath.

De RMR heeft gisteren besloten dat Curaçao uiterlijk 1 september 2020 aanvullende informatie dient aan te leveren bij het Cft (en over de financiële sector bij Financiën), waarmee wordt aangetoond dat dan wel is voldaan aan alle gestelde voorwaarden. Het Cft is verzocht daar uiterlijk 7 september 2020 opnieuw advies over uit te brengen aan de Rijksminsterraad. ,,In de tussentijd staat dit traject geen gesprekken in de weg over de derde tranche liquiditeitssteun op basis van het samenhangend pakket zoals dat op 10 juli in de Rijksministerraad voorlag”, zo gaf staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer aan.

Tegenover de pers zei Knops gisteren na de RMR dat er is geconstateerd dat Curaçao ‘bijna, maar nog niet helemaal’ de voorwaarden heeft geïmplementeerd en dat daarom uitstel tot 1 september is verleend om hier wel volledig aan te voldoen. ,,Dat is wel belangrijk, want de voorwaarden bepalen samen met de toezeggingen voor de komende periode of er nieuwe liquiditeitssteun gegeven kan worden”, aldus Knops.

Curaçao kan ondertussen deze en volgende maand nog aan haar financiële verplichtingen - zoals het uitbetalen van salarissen - voldoen. Daarna ziet het er somber uit. ,,Alles is afhankelijk van de belastinginkomsten die we genereren”, stelt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën tegenover deze krant in reactie op het feit dat Curaçao langer moet wachten dan verwacht op verdere liquiditeitssteun. Volgens de minister van Financiën wordt er door de Belastingdienst hard aan de weg getimmerd om achterstallige belastingen te innen en is in juli ‘al voortgang geboekt’. De gesprekken over het voorstel van Nederland voor een Caribische Hervormingsentiteit worden ondertussen voortgezet. Curaçao, maar ook Sint Maarten en Aruba hebben eerder aangegeven in de entiteit ook vertegenwoordiging van de landen te willen. Daarover zei de staatssecretaris gisteren: ,,Daar heb ik met een aantal van de premiers al over gesproken en er zal uiteindelijk ook wel overleg over zijn, maar het is Nederland die de lening verstrekt en dat betekent ook dat er toezicht moet zijn op die leningen. Het gaat om hele bedragen over langere tijd. We willen vooral op dit moment dat hervormingen worden uitgevoerd en dat vindt nu voor een deel al plaats, maar er zal nog veel meer moeten komen en dan zal ook geïnvesteerd moeten worden. Daar hebben wij ons ook aan gecompromitteerd en we willen wel dat dat op een goede manier gebeurt. Dat zal zeker ook in samenspraak met de landen zijn, maar wel in een model dat anders is dan wat we tot nu toe hebben gedaan.”

In reactie op het argument van onder andere Curaçao dat het leningen betreft die de eilanden zelf ook terug moeten betalen, maar verder geen zeggenschap hebben over de besteding ervan, stelt Knops: ,,Dat is een beeld dat niet klopt. Want het overgrote deel van het landenpakket bestaat uit afspraken die al gemaakt zijn in het Groeiakkoord en dat zijn dus zaken waar het land zelf belang bij heeft.” Er kan volgens de staatssecretaris dus ook worden gezegd ‘wij verstrekken de lening en we willen dus ook dat het geld goed terechtkomt en dat het ten goede komt van de inwoners van de eilanden’. ,,Want daar is het ons uiteindelijk om te doen. Het gaat er hierbij om dat er goede dingen worden gedaan op de eilanden, die ertoe leiden dat het bestaan verbetert, ook voor de gewone burger.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).