Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het kabinet-Rhuggenaath heeft het mes gezet in de tarieven die consultants bij (semi-)overheidsbedrijven en door de overheid gefinancierde stichtingen in rekening kunnen brengen. De nieuwe tarieven zijn 1 juli ingegaan.

consultantsIn een brief van 20 juli brengt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën de secretarissen-generaal en sectordirecteuren van de ministeries op de hoogte van de nieuwe minimale en maximale dagtarieven voor consultants.

Consultants met de meeste ervaring, senior consultants, worden het hardst aangepakt en zien hun maximumdagtarief dalen met 829 gulden, van 2.100 gulden naar 1.271 gulden. Minder ervaren consultants gaan er maximaal 750 gulden op achteruit, van 1.900 naar 1.150 gulden. Junior consultants kunnen 632 gulden minder in rekening brengen, met een maximum dagtarief dat is gedaald van 1.600 gulden naar 968 gulden. De nieuwe tarieven gelden ook voor bestaande arbeidscontracten.

De korting op de consultantstarieven is een direct gevolg van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld bij de verstrekking van de tweede tranche liquiditeitssteun in verband met de gevolgen van de coronacrisis. Eén van de eisen is dat de arbeidsvoorwaarden van topfunctionarissen gemaximeerd worden tot 130 procent ‘van het nieuw genormeerde salaris van de minister-president van het Land’. In lijn daarmee moet het mes in de consultantstarieven. In een besluit van 25 juni geeft de Raad van Ministers daarvoor toestemming, met de uitdrukkelijke kanttekening dat het dagtarief gebaseerd is op een salaris dat niet meer is dan 130 procent van dat van de minister-president van Curaçao.

Het nieuwe genormeerde maximumsalaris van de minister-president is bepaald op 255.580 gulden per jaar. De Curaçaose premier ontvangt dan maximaal 16.383 gulden per maand aan salaris. Daarbij komen vergoedingen voor een vakantietoelage (1.092), vervoer (738), representatie en voorlichting (950) en telefoonkosten (350).

In de brief van 20 juli geeft Gijsbertha de secretarissen-generaal, sectordirecteuren en overige MT-leden namens de Raad van Ministers opdracht ‘hieraan per onmiddellijke ingang invulling te geven voor alle lopende en toekomstige contracten met consultants’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.