Moses: Statenvoorzitter liet zaak escaleren

Pauletta: Elke dag weer nieuwe argumenten

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) heeft gisteren alle fractievoorzitters opgeroepen voor een individueel gesprek. Marilyn Moses (MP), Gilbert Pisas (MFK) en onafhankelijk Statenlid Rennox Calmes hebben afgezegd en de andere twee oppositievoorzitters - Jaime Córdoba (PS) en Amparo dos Santos (KdnT) - zijn zonder bericht niet komen opdagen.

marylinmosesDat zegt Pauletta in reactie op een persbericht van Moses, partijleider van Movementu Progresivo (MP) die met één zetel in de Staten is vertegenwoordigd. Daarin lijkt de partij de pijlen nu te richten op de Statenvoorzitter. Pauletta heeft volgens Moses niet gereageerd op een voorstel van haar partij met een mogelijke oplossing om uit de huidige parlementaire crisis te komen. In plaats daarvan ‘heeft de Statenvoorzitter het laten gebeuren dat de zaak dusdanig is geëscaleerd’ dat Shaheen Elhage een kort geding heeft aangespannen waarin hij eist dat alle twintig zittende Statenleden wordt bevolen om hun medewerking te verlenen aan zijn toetreden tot de Staten.

De oppositiepartijen komen elke dag weer met nieuwe argumenten ter ondersteuning van hun beslissing om geen gehoor te geven aan de oproep voor een Statenvergadering, concludeert Pauletta. ,,Eerst was het de partijraad, daarna verkiezingen, toen weer een regering die niet voldoende steun heeft en vervolgens artikel 26 van het Kiesreglement en nu is het de voorzitter van de Staten.”

Moses verwijst in het persbericht naar een brief van 28 juli waarin de partij de Statenvoorzitter voorstelt alle fracties op te roepen voor een vergadering van de centrale commissie met deskundigen op het gebied van staatsrecht. De brief is bijgevoegd. Maar een dag later, op 29 juli, volgt een brief van gouverneur Lucille George-Wout, waarin zij juist op een rijtje zet hoe het proces is verlopen tot het moment dat Alcalá-Wallé op 21 juli haar ontslagbrief als Statenlid heeft ingediend.

Dit lijkt precies te voldoen aan de wens van Moses om schriftelijk duidelijkheid te krijgen over de gang van zaken. Op de vraag of de brief van de gouverneur nu niet de gevraagde opheldering heeft gegeven, krijgt deze krant geen antwoord. Evenmin komt er een reactie op de stelling dat de partij een kort geding zou kunnen voorkomen als Moses zou laten weten vandaag bij de Statenvergadering aanwezig te zullen zijn. Dan zouden er, samen met de tien coalitieleden, voldoende parlementariërs aanwezig zijn om de vergadering te kunnen openen en de geloofsbrieven van Elhage te behandelen. Maar Moses reageert niet. Movementu Progresivo onthoudt zich van enig commentaar nu de zaak onder de rechter is, zo luidt het standpunt. De partij ‘respecteert de trias politica en wil de rechterlijke macht niet in de weg zitten’.

Statenvoorzitter Pauletta is van mening al het mogelijke te hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de geloofsbrieven van Elhage toch behandeld konden worden, maar ook dat alle Statenleden de kans kregen om gehoord te worden. ,,Voorafgaand aan de vergadering van 27 juli, de tweede oproep, heb ik met Marilyn Moses gesproken en haar alle documenten gegeven. Via app en mondeling heb ik uitgelegd dat artikel 126 niet van toepassing is. Dat is ook het standpunt van het Hoofdstembureau en van de gouverneur.”

In de brief van 28 juli wijst Moses erop dat Pauletta haar er niet van heeft kunnen overtuigen dat de zetel in de Staten werkelijk vacant is en dat ook de brief van de gouverneur ontbreekt waarin wordt aangegeven dat Alcalá-Wallé afziet van het Statenlidmaatschap (artikel 126). Moses trekt in de brief fel van leer tegen de PAR-Statenvoorzitter die niet democratisch zou handelen. Moses schrijft dat ‘steeds weer hetzelfde systeem’ wordt toegepast waarbij coalitiepartijen de democratie met voeten treden omdat zij niet met de oppositiepartijen in gesprek willen ‘over de inhoud en op een niveau waar het land voorop staat’. ,,De oppositiepartijen zijn gekozen door het volk. Maar dat wordt ‘vergeten’ en er wordt gedaan alsof de partijen in de coalitie alles weten en altijd correct zijn.” De interne problemen van PAR zijn volgens Moses de oorzaak van de huidige crisis in het parlement. ,,Nu er een situatie bestaat dat de regering geen meerderheid heeft in het parlement, wil men processen op een dictatoriale manier doorvoeren zonder aan tafel te willen zitten met alle parlementariërs.”

Gouverneur George-Wout stelt in haar brief van 29 juli aan de Statenvoorzitter dat artikel 126 niet van toepassing is omdat Alcalá-Wallé ‘al ontslag had genomen als Statenlid’ en ‘niet alsnog op een later tijdstip voor beëdiging in aanmerking zou kunnen komen voor de zetel waarvoor zij bij besluit van 17 juli door de Staten was toegelaten’. ,,Daarmee is de betreffende zetel in de Staten (wederom) vacant gekomen”, aldus George-Wout.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.