Fòrti reageert met mix van standpunten op pakket Nederland

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering van Curaçao heeft afgelopen week officieel gereageerd op het Nederlandse voorstel in verband met de (consensus)rijkswet Caribische hervormingsentiteit. Uit alles blijkt dat dit geen volmondig ‘ja’ is; eerder een mix van standpunten.

fortiHet kabinet-Rhuggenaath doet officieel geen mededelingen. Informeel krijgt deze krant vanuit regeringskringen wel bevestigd dat er dinsdag een brief naar Den Haag is gestuurd. Over de inhoud wordt (nog) niets gezegd, maar het ziet ernaar uit dat de Curaçaose regering enkele kanttekeningen zet bij het voorstel en de wijze waarop het volgens Nederland zou moeten worden geïmplementeerd.

Overigens is er nog van géén van de drie Caribische landen van het Koninkrijk - Curaçao, Aruba en Sint Maarten - instemmingsantwoord. De regering-Jacobs in Philipsburg heeft sinds de laatste Rijksministerraad (RMR), drie weken geleden op 10 juli, taal noch teken van zich laten horen. En met Aruba wordt gepraat. Zoals de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Koninkrijksrelaties direct al na de laatste RMR aan de Tweede Kamer liet weten, zouden de onderhandelingen met het Arubaanse kabinet-Wever-Croes nog het verst zijn. Knops stelde op 10 juli zelfs dat het gesprek met Aruba over zijn voorstel ‘de komende dagen’ zou worden voortgezet ‘gericht op het afronden van de besluitvorming in de komende week’.

Dat bleek te optimistisch, want eind juli wordt met Oranjestad nog steeds ‘gesproken’ - en ontbreekt dus ook een concreet politiek commitment van Arubaanse zijde. Volgens ingewijden is er echter een ‘zakelijk gesprek’ gaande tussen Aruba en Nederland, dat weliswaar langzaam verloopt, maar wel vordert, zoals premier Evelyn Wever-Croes (MEP) zelf ook aangaf. Er worden over en weer (wet)teksten uitgewisseld met als doel tot verbeteringen te komen. De essentie moet van Nederland wel blijven staan.

Het is vooralsnog onbekend welk inhoudelijk antwoord Curaçao eerder deze week naar Koninkrijksrelaties stuurde, maar kenners op het eiland stellen dat Curaçao er sowieso ‘bij gebaat is om met een voor Nederland aanvaardbare en dus bespreekbare reactie te komen’ - bijna drie weken na de RMR van 10 juli en nog twee weken tot de volgende RMR op 14 augustus. De klok tikt verder en de Curaçaose overheid heeft de Nederlandse liquiditeitssteun hard nodig.

Iedereen op de CAS-eilanden - vriend en vijand - begrijpt dat voor Nederland een aantal punten cruciaal is. Het gaat dan om een consensusrijkswet (en geen vrijblijvende afspraak); een hervormingsentiteit die echt gaat helpen en samenwerken, met doorzettingsmacht en de bevoegdheid om financieel te controleren of het Nederlandse belastinggeld correct wordt besteed; een ambitieuze meerjarige uitvoeringsagenda met daarin de juiste, de afgelopen jaren door allerlei - ook Curaçaose - adviesinstanties en andere deskundige organisaties aanbevolen hervormingen; en, tot slot, zo spoedig mogelijk - niet pas over een paar maanden - een duidelijk ja tegen het complete pakket.

Een brief vanuit Fòrti die hier geen of onvoldoende rekening mee houdt, zal naar alle waarschijnlijkheid niet hoeven te rekenen op een positieve respons vanuit de Nederlandse regeringsstad, waarmee de derde tranche aan financiële nood- en hervormingssteun in gevaar komt.

De twee (overgebleven) regeringspartijen PAR en MAN lijken verdeeld, aangaande de vorm waarin het pakket door het Nederlandse kabinet-Rutte is gegoten: een (consensus)rijkswet. In een resolutie liet MAN, de partij van Steven Martina, weten geen heil te zien in (nieuwe) rijkswetten en de bestaande het liefst te willen afbouwen. PAR daarentegen, de partij van Eugene Rhuggenaath, liet in een resolutie juist weten de deur naar een rijkswet of een andere vorm van vergaande samenwerking met Nederland open te laten.

Wellicht dat daarom de brief van de Curaçaose regering een mengelmoes is van standpunten die enerzijds de essentie van de voorwaarden die Nederland stelt (fundamenteel) aantast, maar anderzijds ook de wens met Nederland samen verder te gaan - en hulp te willen aanvaarden -, alsook de erkenning dat er geen plan B is.

In grote delen van de samenleving lijkt er steeds meer steun voor acceptatie van het pakket dat bestaat uit een rijkswet hervormingsentiteit, landspakket en financiële ondersteuning. Het Curaçaose bedrijfsleven lijkt in meerderheid vóór. Maar ook zijn er bepaalde burgerinitiatieven die proberen duidelijk te maken dat Curaçao geen andere optie heeft.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.