Bevolking van Curaçao vooruit- of achteruitgegaan sinds 10-10-’10?

Van een onzer verslaggevers Willemstad - ‘Habri Wowo’ (Open je Ogen) is in één zin zowel het doel als de aanpak en de visie die de onlangs opgerichte Fundashon Akshon Awor (Stichting Actie Nu) letterlijk voor ogen heeft.

habriwowoadvDoor middel van kleine maar opvallende advertenties in tot nu toe vooral Papiamentstalige media alsook met andere mededelingen, zoals verspreiding van een video via sociale media, wil de organisatie prikkelen en de Curaçaose bevolking bewustmaken.

Dat gebeurt door middel van het stellen van vragen, zoals: ,,Ojo: Bo ta kere ku nos tin sufisiente rekurso pa konfrontá un orkan, un virùs òf un guera? (Opgelet: Denk je dat we over voldoende middelen beschikken om een orkaan, virus of oorlog te kunnen weerstaan?)”.

Maar ook: ,,Atenshon: Bo sa ku mamanan soltero ta e víktimanan mayor di pobresa? (Aandacht: Weet je dat alleenstaande moeders de grootste slachtoffers zijn van armoede?”). De stichting kent meerdere doelen. Ook steun bijvoorbeeld aan behoeftige mensen in de wijken door middel van gaarkeukens. Maar onlangs is er een informatiecampagne op touw gezet om draagvlak te creëren voor samenwerking met Nederland. De gedachten en de overtuiging is dat ‘we niet meer zelf de problemen kunnen oplossen’. Maar, zo wordt er direct aan toegevoegd: ,,Fundashon Akshon Awor is uitdrukkelijk géén politieke partij”.

Soms is de boodschap wel politiek geladen, zoals: ,,Bisa bèrdat: Polítikonan ta dèk tras dje palabra ‘Outonomía’ pa sigui djòdjo. Outonomia? Di ken? (Zeg de waarheid: Politici verschuilen zich achter het woord ‘Autonomie’ om te kunnen blijven genieten op andermans kosten. Autonomie? Van wie?)” En ook: ,,Puntra bo mes: Nos ta bayendo dilanti of patras for di 10-10-10? (Vraag je jezelf af: Gaan we vooruit of achteruit sinds 10-10-10?)”. In een video op de Facebookpagina wordt de boodschap nog explicieter gemaakt: de bevolking van Curaçao kijkt terug en evalueert samen met de bevolking van buureiland Bonaire, tien jaar nadat de voormalige eilanden van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 ieder hun eigen weg gingen. Curaçao werd autonoom land binnen het Koninkrijk en Bonaire werd als een soort gemeente integraal onderdeel van Nederland.

In de video zegt de ‘Bonairiaanse’ dat er in het begin nog een beetje ontevredenheid heerste maar dat er stap voor stap verbetering zichtbaar was, nog niet alles volledig op orde is, maar er nu veel bouwactiviteiten zijn en er is veel werk is, en de scholen erop vooruit zijn gegaan.

De ‘Curaçaoënaar’ vraagt hoe het dan zit met de autonomie. ,,Kun je autonomie dan eten!?,” reageert de Bonairiaanse direct terug. ,,Wij zijn erop achteruitgegaan,” concludeert de Curaçaoënaar en somt op: ,,Werkloosheid, corruptie en armoede. Ik ben het vertrouwen kwijt in dit politieke systeem.” De initiatiefnemers willen in deze fase liever niet met naam in de krant. De reden is dat sommigen betrokken zijn als ‘vakbestuurslid’ zoals penningmeester. Het is de bedoeling zeer binnenkort een woordvoerder aan te stellen, die vervolgens samen met een bestuurslid het gezicht vormen van de stichting die nu vooral opvalt met ‘Habri Wowo’.

De Fundashon is nog maar kortgeleden opgericht, namelijk begin juni 2020. Als doelstelling heeft de stichting: ,,Het behartigen van de belangen van de bevolking van Curaçao in het algemeen.” Akshon Awor tracht dit doel te bereiken door middel van: het stimuleren van transparantie en herstel van de economische stabiliteit; het bevorderen van de ontwikkeling van de Curaçaose burger; het ondersteunen van burgerinitiatieven of projecten; het houden van lezingen, consultaties onder de bevolking en het indienen van petities; alle andere wettige middelen; en het verlenen van financiële en materiële steun aan andere organisaties die het doel van de stichting ondersteunen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).