Tijdelijke kapitaalrestrictie om koppeling NAf en US$ te garanderen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Terwijl dit in 2019 juist was verbeterd (zie elders in deze editie), zal dit jaar het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans naar verwachting ‘aanzienlijk verslechteren als gevolg van de coronacrisis’.

jardimDeze verslechtering komt door een sterke daling van de netto-export van goederen en diensten, gematigd door - eveneens - minder importen. Zo meldt het Verslag van de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

,,De sterke daling van de exporten is voornamelijk het gevolg van minder deviezeninkomsten uit toeristische activiteiten op Curaçao en Sint Maarten door de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te beperken, waaronder de grenssluitingen, de verwachte recessie in de belangrijkste toeristische markten en reisangst.”

Bovendien zullen de sluiting van de grenzen en de wereldwijde recessie ook een negatief effect hebben op andere deviezen-genererende sectoren, zoals scheepsreparatie en transport.

Ook de invoer neemt af. De daling van de importen is voornamelijk het gevolg van een afname van de binnenlandse vraag, minder bestedingen van toeristen en een sterke daling van de internationale olieprijzen. Aldus interim-president José Jardim.

Tegen deze achtergrond en om de vaste koppeling van de gulden aan de Amerikaanse dollar te garanderen, heeft de CBCS een ‘tijdelijke kapitaalrestrictie’ ingevoerd. ,,Tevens werd de overheden van Curaçao en Sint Maarten aanbevolen om betalingsbalanssteun aan Nederland te vragen naast de liquiditeitssteun om bedrijven en huishoudens financieel te steunen en het tekort op de begroting te financieren.”

Directe betalingsbalanssteun is tot nu toe niet nodig geweest. Aangezien de eerste en tweede tranche liquiditeitssteun in Amerikaanse dollars zijn overgemaakt en de uitstroom van kapitaal is beperkt, zijn de bruto officiële reserves van de monetaire unie zelfs gestegen.

Deze toename voorkomt druk op de vaste wisselkoers tussen de gulden (NAf) en de Amerikaanse dollar (US$). Hierdoor zal de importdekking in 2020 naar verwachting ruim boven de norm van 3 maanden blijven. De huidige hoge importsituatie is echter van tijdelijke aard en het gevolg van een sterke daling van de importen die niet gerelateerd is aan de economische kenmerken van Curaçao en Sint Maarten, maar het resultaat van de totale lockdown en minder economische activiteiten door de heersende onzekerheid.

,,De CBCS blijft de ontwikkeling in de bruto officiële reserves en de importen nauwlettend volgen en zal, indien noodzakelijk, passende maatregelen nemen”, meldt Jardim. Tegelijkertijd, zo vervolgt de CBCS-topman, zouden de overheden van Curaçao en Sint Maarten de nodige stappen moeten nemen om de onevenwichtigheden op de betalingsbalans ‘op een duurzame wijze aan te pakken’. Enerzijds dient de deviezen-genererende capaciteit van de twee landen te worden versterkt door andere deviezen-genererende sectoren - naast de toeristische sector - te ondersteunen en te ontwikkelen. ,,Waaronder scheepsreparatie, financiële dienstverlening, callcenters en transnationale educatie.”

Anderzijds dienen de landen de nodige stappen te nemen om importen te verlagen door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verse producten uit het buitenland te beperken. ,,Dit kan worden gerealiseerd door het gebruik van groene en blauwe duurzame energiebronnen te stimuleren en de moderne lokale landbouw verder te ontwikkelen.” Aldus het verslag van de CBCS-president.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).