Minister laat aanbevelingen links liggen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Raad voor de Rechtshandhaving constateert in een reviewonderzoek dat de minister van Justitie de aanbeveling om een vervolgingsbeleid te ontwikkelen en publiceren niet heeft opgevolgd.

justitieHet gaat om een beleid ten aanzien van het al dan niet vervolgen van personen die een (mogelijk) strafbaar feit hebben begaan. Ook is er sinds het laatste onderzoek in 2015 niets gedaan met de ‘beleidskracht’ van het ministerie van Justitie. ,,Dit heeft in het verleden ertoe geleid dat andere organisaties, waaronder in ieder geval het OM, noodgedwongen de voortrekkersrol op zich hebben genomen, zoals bijvoorbeeld bij het project ‘Tur wowo riba bo’ (een preventieproject met extra aandacht voor jonge familieleden van veroordeelden, red.)”, aldus het reviewonderzoek. Verder maakt de minister nog steeds geen gebruik van zijn bevoegdheid om een algemene aanwijzing te geven aan het Openbaar Ministerie (OM). In 2015 wees de Raad specifiek op de mogelijkheid van de minister om een aanwijzingen te geven ten aanzien van de afdoeningstermijn (dit is een maximale tijd waarin een rechtszaak afgerond moet zijn, red.).

 

In het rapport wordt dus vastgesteld dat de minister geen beleid heeft met betrekking tot het OM, maar, zo wordt ook aangevoerd, hij geeft wel zijn prioriteiten aan in het driehoeksoverleg of tijdens andere overleggen. ,,De Raad is zich ervan bewust dat terughoudendheid bij de toepassing van de aanwijzingsbevoegdheid van de minister noodzakelijk is, maar is van oordeel dat hij de algemene kaders van het vervolgingsbeleid moet kunnen aanduiden om zijn ministeriële verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Het ministerie van Justitie moet naar het oordeel van de Raad een algemeen vervolgingsbeleid formuleren”, zo wordt nogmaals herhaald. Aangevoerd wordt dat een gepubliceerd vervolgingsbeleid bijdraagt aan de transparantie bij de vervolging en ook de mogelijkheid op (schijn van) willekeur vermindert, zo wordt er nog aan toegevoegd.

Niet dat er geen waarborgen bestaan, want zo constateert de Raad, bij vervolging beslist de officier van justitie vaak in overleg met de parketsecretaris of in een bepaald geval tot vervolging wordt overgegaan. Daar komt bij dat de officier van justitie functioneert onder leiding van de hoofdofficier van justitie. Daarnaast wordt verondersteld dat de leden van het OM magistratelijk gedrag vertonen bij hun taakuitvoering. Maar dat neemt niet weg dat de minister en het ministerie van Justitie moeten zorgdragen voor de nodige beleidsondersteuning om het vervolgingsbeleid te kunnen vaststellen. De minister kan zich daarbij laten bijstaan door strafrechtsdeskundigen, aldus de Raad.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).