‘Meer transparante en minder risicovolle groepsstructuur’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Bij Ennia Groep zijn voorbereidingen getroffen ‘voor een meer transparante en minder risicovolle groepsstructuur’. Een dezer dagen zal bij Ennia een nieuw managementteam worden aangesteld. Het team zal worden geleid door Lesley-Ann Brodie, die als chief executive officer (ceo) zal fungeren.

ennia2,,Op meerdere vlakken zijn de relevante onderdelen van Ennia losser van elkaar komen te staan en is - anders dan vóór de noodregeling - duidelijk wat de vermogenspositie en het risicoprofiel van de verzekeraar daadwerkelijk is”, aldus de Centrale Bank CBCS. Twee jaar geleden, in juli 2018, werd de noodregeling uitgesproken over de verzekeringsgroep in handen van de Amerikaan Hushang Ansary.

,,De komende periode zal langs die lijn worden doorgegaan met een stapsgewijze wijziging van de vennootschapsrechtelijke structuur van Ennia en met het stapsgewijs buiten de noodregeling brengen van Ennia.” Hierover berichtte het Antilliaans Dagblad vorige week naar aanleiding van de persconferentie in verband met de presentatie van het Jaarverslag 2019 van de CBCS.

,,Ook nadat Ennia gedeeltelijk buiten de noodregeling is gebracht, zal met de herstructurering worden doorgegaan. Het doel is om de belangen van de polishouders en andere crediteuren te waarborgen en tegelijkertijd de continuïteit van Ennia te verzekeren. Zodra meer bekend kan worden gemaakt over de voortgang bij deze herstructurering, zal CBCS daarover berichten.” Ennia is in oktober 2019 een gerechtelijke procedure gestart tegen verschillende personen, onder wie Ansary, die volgens Ennia en CBCS ‘verantwoordelijk zijn voor ernstige problemen die bij Ennia zijn ontstaan’. ,,Deze procedure is ingesteld nadat diepgaand onderzoek heeft uitgewezen dat de ernstige problemen bij Ennia zijn veroorzaakt door onder andere grootschalige en onrechtmatige onttrekkingen van gelden die beschikbaar moesten blijven voor polishouders.”

Het doel van de procedure is, legt de Centrale Bank uit, om ‘zo veel mogelijk van die onttrekkingen gecompenseerd te krijgen’ in het belang van de polishouders. Een uitspraak van de rechter is echter niet op korte termijn te verwachten.

,,Een omvangrijke procedure zoals deze neemt veel tijd en vertragingsacties blijven tot de mogelijkheden behoren.” De eerste fase van de procedure, de oproeping van verweerders door de rechter, is afgerond en Ennia zal bij de rechter blijven verzoeken om een voortvarende behandeling. ,,De verwachting is dat niet hoeft te worden gewacht op de uitkomst van deze gerechtelijke procedure om met de herstructurering de continuïteit van Ennia te verzekeren.”

Ook Ennia ziet zich geconfronteerd met de gevolgen van Covid-19. Desondanks blijft Ennia waarde hechten aan maatschappelijke betrokkenheid, ook ten aanzien van de gevolgen van Covid-19. Ennia blijft maatschappelijke projecten monitoren en waar mogelijk ondersteunen. Voorts heeft de maatschappij stappen gezet die voor de polishouders op korte termijn moeten resulteren in verbeteren van de dienstverlening.

Het doel van de noodregeling twee jaar geleden was/is een herstructurering van Ennia om daarmee de solvabiliteit te herstellen, mede in het licht van de verplichtingen jegens haar polishouders op de lange termijn. CBCS heeft destijds direct, samen met Ennia zelf, alle mogelijke oplossingen voor het solvabiliteitstekort in kaart gebracht, inclusief haalbaarheidsanalyse. ,,De meest materiële en kansrijke heeft zij met haar adviseurs opgenomen in een herstructureringsplan waar ook al deels uitvoering aan is gegeven. Zo zijn onder andere omvangrijke gelden en beleggingen die op Amerikaanse bankrekeningen stonden, terug onder de controle van de verzekeraar gebracht.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).