Veertien belangenorganisaties bedrijfsleven: Autonomie vult maag niet

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Veertien organisaties van het Curaçaose bedrijfsleven ‘kiezen bewust’ vóór de kans die Nederland aanreikt met de Caribische hervormingsentiteit en het Landspakket.

premier2,,Wij pleiten er dan ook voor om de voorwaarden van het pakket niet af te keuren, maar om juist aan tafel te gaan met Nederland om het pakket waar mogelijk beter te maken voor partijen”, schrijven zij in een brief aan premier Eugene Rhuggenaath.

,,De hulp van Nederland bij het hervormen en om ons land uit deze extreem diepe crisis te halen is essentieel en daarenboven is het signaal van dit samen te willen doen en te gaan doen, even belangrijk.” De brief, die het Antilliaans Dagblad elders in deze editie integraal publiceert, is ondertekend door Asogas/Copda; BVCA; CCDA; Cifa; Chata; CMA; CRA; DMO; Imana; KvK; PMD; SKO; en Suvecu. Eerder al bracht de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) een communiqué uit waarin de koepelorganisatie aangeeft voorstander te zijn van het door de Nederlandse regering-Rutte voorgestelde pakket.

De brief is ‘niet bedoeld als verwijt aan uw regering’, schrijven de veertien belangenverenigingen, of enige andere voorgaande regering. ,,Wij concluderen echter wel dat ons land onvoldoende capaciteit heeft om de noodzakelijke en significante hervormingen zelf te doen. Met een zeer hoog werkloosheidspercentage, een economische krimp van ruim 20 procent, en duizenden mensen die afhankelijk zijn van voedselpakketten om te overleven, is er ook geen tijd of ruimte meer om te experimenteren met wat we toch zelf kunnen doen aan hervormingen, die in de afgelopen 30-40 jaren niet zijn gedaan. De nood en noodzaak zijn simpelweg te hoog.”

Of, zoals door meerdere partijen herhaald de afgelopen weken: ,,Autonomie vult de maag niet.” Ondertekenaars ‘hebben geen moeite met de hoofdlijnen van de consensusrijkswetten, het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en het Landspakket’.

,,Om met het laatste te beginnen: het Landspakket is grotendeels gebaseerd op het Groeiakkoord en is daardoor al een geaccepteerd voorstel dat lokaal gedragen wordt.” De groep verwijst naar het ‘Ban Sembra Awe pa Kosecha Mañan’ (Laten we vandaag zaaien, om morgen te oogsten, red.), dat eerder door het bedrijfsleven werd voorgelegd.

,,Graag zien we naast lokale hervormingen ook hervormingen op Koninkrijksniveau om deze exercitie een duurzaam succes te maken. Belangrijke economische hervormingen op Koninkrijksniveau zijn onder andere het stimuleren van vrij verkeer van kapitaal, goederen en personen tussen de landen van het Koninkrijk (marktvergroting) en intensievere samenwerking op gebieden als onderwijs, justitie en gezondheidszorg (kostenbesparingen door schaalvoordelen).”

De veertien wijzen er ook met klem op ‘om niet te onderschatten’ hoe krachtig het signaal van een sterk en samenwerkend Koninkrijk is voor migratie, toerisme, financiële sector, buitenlandse investeringen, betalingsbalans, enzovoort. ,,De gekozen vorm van ‘slikken of stikken’ binnen vier dagen was afkeurenswaardig, maar tegelijkertijd geldt dat er in ieder huis soms onenigheden zijn en wij steeds een weg moeten vinden om samen en vredig verder te kunnen.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).