Circulaire: Zonder liquiditeitssteun ‘al gauw geen salarissen’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In een circulaire aan alle ambtenaren en werknemers in de (semi)publieke sector is gisteren door het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) meegedeeld dat op jaarbasis 12,5 procent gekort zal worden op het totale arbeidsvoorwaardenpakket, zoals eerder door de regering voorgesteld.

konketIn de motivering op dit besluit schrijft de BPD-minister Armin Konket (MAN) dat het alternatief is dat er geen financiële steun komt van Nederland en dat de regering zonder liquiditeitssteun ‘al gauw niet zal kunnen voldoen aan onder meer het uitbetalen van salarissen’.

Ook het verlenen van financiële hulp aan kwetsbare groepen in de samenleving, het beperken van de stijging van de werkloosheid en het bevorderen van economische herstel zullen dan niet mogelijk zijn.

Konket benadrukt nog eens tegenover deze krant: ,,De regering is van mening dat het géén optie is om niet te voldoen aan de condities van Nederland. We hebben alle procedures volgens de wet doorlopen en dit is het eindresultaat.”

In de motivatie van de circulaire wordt eraan toegevoegd: ,,De regering is naast werkgever ook hoeder van het algemeen belang. Het inkorten op de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de publieke sector is een noodzakelijke stap om de benodigde financiële steun van de Koninkrijksregering te verkrijgen om het algemeen belang, inclusief dat van de overheidswerknemers, te kunnen dienen.” En: ,,De regering doet een beroep op het solidariteitsgevoel van elke werknemer en rekent op begrip voor de genomen beslissing.”

Het kabinet-Rhuggenaath heeft als uitgangspunt genomen dat er niet wordt ingekort op het brutosalaris ‘ten einde de koopkracht en de vooruitzichten op pensioenopbouw zoveel mogelijk te behouden’. Personeel met de laagste salarissen mag door de maatregelen niet onder het minimumloon uitkomen. Verder lijkt sprake van een inkorting van 12,5 procent over de hele linie en voor alle overheidswerknemers; zonder onderscheid van beroepsgroep of inkomenshoogte. ,,De kortingen dienen per 1 juli te worden ingevoerd.”

Op basis hiervan is besloten de loontrede te bevriezen, evenals de 3 procent lumpsum voor personeel in de maximale salarisschaal. Het vakantiegeld wordt met 6 procent verlaagd. En het aantal vakantiedagen wordt verminderd met 3,5 procent, wat gelijk staat aan gemiddeld 6,5 uren.

In de circulaire wordt het proces nog eens uit de doeken gedaan. Zo is er overleg geweest in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) waarbij de regering twee scenario’s heeft gepresenteerd. Daarna zijn de bonden verenigd in de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) met een eigen voorstel gekomen dat meer weg had van algemene bezuinigingen dan van het korten op het totale arbeidsvoorwaardenpakket zoals door Nederland geëist. Dit voorstel kon daarom niet de goedkeuring wegdragen van de regering.

In de inleiding wordt uitgelegd: ,,De regering heeft de Koninkrijksregering moeten benaderen met een verzoek om hulp en bijstand bij het opvangen van de gevolgen van de Covid-19-crisis op Curaçao. De Koninkrijksregering heeft hierop positief gerageerd. Echter, niet zonder voorwaarden te stellen aan de tweede en daaropvolgende tranches. Voorts dat de regering, binnen een tijdsbestek van een paar werkdagen, hiermee onvoorwaardelijk diende in te stemmen.

Een van de gestelde voorwaarden is de verlaging van 12,5 procent op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van alle medewerkers in de (semi)publieke sector (inclusief overheidsbedrijven en publiek gefinancierde stichtingen en overige instellingen die voor minimaal 50 procent gefinancierd worden vanuit de landsbegroting). Dit mede in het kader van de solidariteit met de werknemers buiten de publieke sector.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).