Knops gaat voorbij aan consensusrijkswet Justitie

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De ministers van Justitie van de Caribische Landen in het Koninkrijk hebben de Nederlandse Justitieminister Ferdinand Grapperhaus (CDA) gisteren te kennen gegeven dat bepaalde justitiële punten die nu opgenomen zijn in de zogenoemde Landspakketten van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA), daar niet thuishoren.

bzkDat heeft Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) in de persconferentie na het gehouden Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) gisteren uitgelegd. ,,Op justitieel gebied wordt er al gewerkt met een consensusrijkswet. Het JVO is hierop gebaseerd, evenals de Raad voor de Rechtshandhaving die de justitiële keten onderzoekt en daarover de regeringen adviseert. Het is dan ook niet nodig om deze aspecten nog eens op te nemen in de landspakketten van Knops”, aldus Girigorie. Hij legt verder uit: ,,Neem bijvoorbeeld het criminaliteitsfonds. De regering heeft al lang aandacht voor de aanbevelingen van de Raad voor de Rechtshandhaving en hier ligt al een voorstel van de regering voor klaar. BZK-medewerkers hadden daar ook overleg over kunnen voeren of een en ander over kunnen navragen. Het gaat ook een beetje om de manier waarop Knops te werk gaat. Het leidt tot veel verwarring, onduidelijkheid en irritatie. Ik vind dat BZK zich niet moet begeven op een terrein waar het niets van af weet. Ik moet zeggen dat binnen het JVO een goede en constructieve manier van samenwerking heerst waar we ook met respect voor elkaar met elkaar omgaan.”

Grapperhaus spreekt na het JVO van een ‘constructief overleg’. Op de website van de Rijksoverheid staat: ,,Uiteraard stonden de ministers eerst stil bij de grote impact van het coronavirus op de landen en de strenge maatregelen die van kracht zijn geweest om het virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben niet alleen effect gehad op het dagelijks leven maar ook op het functioneren van de justitieketen. De ministers onderstreepten dat juist in tijden van crisis de goede samenwerking op het justitieterrein van groot belang is. Het JVO is het halfjaarlijks moment om die samenwerking te versterken. Op initiatief van Curaçao zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de landsrecherches van Sint Maarten, Aruba, Curaçao en de Rijksrecherche te intensiveren. Daarbij zal worden gekeken naar gezamenlijke opleidingen, het uitwisselen van deskundigen aan elkaars rechercheteams en het beschikbaar stellen van stageplekken. Ook spraken de ministers over de verdere voortgang van het gelijktrekken van de bescherming van persoonsgegevens.” Met betrekking tot Aruba wordt gesteld: ,,Tijdens het justitieoverleg is Aruba toegetreden tot het zogenoemde Samenwerkingsverband ICT rechtshandhaving waarmee nu alle vier de landen aangesloten zijn. Dit verbetert niet alleen op Aruba zelf de informatie-uitwisseling binnen de justitieketen. Ook bevordert dit de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de BES-eilanden, Curaçao, Sint Maarten en nu ook Aruba. Door bijvoorbeeld te werken met gelijke politie- en grenssystemen kunnen de lokale diensten makkelijker en sneller (opsporings)informatie uitwisselen.”

De vier ministers die met elkaar overlegden waren naast Grapperhaus, Girigorie en Bikker ook Dennis Richardson van Sint Maarten. Grapperhaus behartigde tijdens het overleg ook de belangen van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en St. Eustatius. Vanwege de coronacrisis vond het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) dit keer niet fysiek plaats maar via een videoconferentie, onder het voorzitterschap van Nederland.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).