Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering maakt een nieuw beleid voor overheidsgebouwen en -terreinen waarmee beter voorzien kan worden in de behoefte aan meer terreinen en huizen voor de bevolking. Om dit te bewerkstelligen is het Grond en Vastgoed Bedrijf (GVB) opgericht.

vastgoedIn september zal het GVB operationeel zijn. Het GVB zal een zelfstandig bestuursorgaan zijn dat valt onder de verantwoordelijkheid van de VVRP-minister. Het is de bedoeling dat in de toekomst de medewerkers van Domeinbeheer overgaan naar het GVB.

Vorige week heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR), een workshop georganiseerd met verschillende partners om inhoudelijk verder te praten over dit traject.

Zij heeft erop gewezen dat er op het moment een lange wachtlijst is voor woonruimte. Ook is vastgesteld dat er veel terrein illegaal wordt ingepikt waarover geen erfpacht betaald wordt. ,,Terwijl anderen dit wel moeten betalen”, aldus VVRP. Er is terrein beschikbaar, zo is verder vastgesteld, maar de regering heeft geen geld om dit te ontwikkelen. Ook zijn er mensen die terrein toegewezen hebben gekregen, maar er niets mee doen.

,,Het GVB zal ervoor zorgen dat op een professionele en rendabele wijze met terreinen en gebouwen van de overheid wordt omgegaan”, zo wordt door VVRP aangevoerd. ,,Zo kan voldaan worden aan de behoefte van de samenleving, kan er meer geld in de overheidskas komen en worden besluiten sneller en transparanter genomen.”

Een commissie is geïnstalleerd om het traject te begeleiden. Daarin zitten ook partners uit Nederland zoals vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Rijksvastgoedbedrijf.

Onlangs vond er een workshop plaats met Domeinbeheer, Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP), Openbare Werken (OW) en professionals en lokale experts. Daarbij zijn enkele uitgangspunten overeengekomen. Zo moet er een systeem komen waarbij de investering in projecten gekoppeld wordt aan de prijs van een terrein (grondexploitatie). Er worden nieuwe methodes voor de prijscalculatie gehanteerd. Ook wordt het systeem voor het uitgeven van erfpachtgronden gereviseerd. Het plan vormt onderdeel van de Groeistrategie. Eerst is de ministerraad in april 2019 akkoord gegaan met het instellen van het GVB. In juli zijn vervolgens verschillende uitgangspunten op papier gezet, waarna in oktober een workshop is georganiseerd met verschillende stakeholders. Daarna zijn er voorbereidingen getroffen voor de oprichting en is de ministerraad hier in april van dit jaar akkoord mee gegaan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).