BZK: In belang van stabiliteit openbare orde en veiligheid

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Tot nader order zullen géén bezuinigingen toegepast worden die de operationele uitvoeringscapaciteit binnen de meest vitale sectoren van de rechtsstaat beperken.

rmrHet gaat dan om de politiekorpsen, douanediensten, de Landsrecherche, het Openbaar Ministerie, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Kustwacht Caribisch gebied, het gevangeniswezen en de veiligheidsdiensten.

Dat staat in de brief ‘Voorwaarden derde tranche liquiditeitssteun Landen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Rijksministerraad (RMR). Dit is ‘in het belang van stabiliteit van de openbare orde en veiligheid’, aldus het schrijven. Het betreft een generiek beslispunt. Met andere woorden: van toepassing op alle drie de Caribische landen van het Koninkrijk.

Een ander algemeen punt is dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten ‘zorgdragen voor de continuïteit van vitale processen’. ,,Waaronder in ieder geval wordt verstaan elektriciteit, olievoorziening, internet en datadiensten, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling, scheepvaartafhandeling, betalingsverkeer, de hulpdiensten en communicatie daartussen en medische instellingen.”

Dit geldt dus voor de drie CAS-eilanden. De voorwaarden voor de derde tranche liquiditeitssteun zijn opgesplitst in generieke voorwaarden en aanvullende specifieke voorwaarden per land. BZK stelt dat voor Aruba nog een aantal ‘specifieke voorwaarden’ van toepassing dient te zijn, als het gaat om de rechtsstaat.

,,Aruba zorgt ervoor dat - binnen de kaders van het herziene Protocol recherchesamenwerking, en onder lokaal gezag - het Recherche Samenwerkingsteam RST (inclusief beide centrale teams) voor 15 september 2020 de noodzakelijke opsporingsbevoegdheden krijgt.”

Aruba zorgt verder, eveneens uiterlijk 15 september aanstaande, dat het mogelijk wordt gemaakt dat het RST, de kustwacht, de Landsrecherche en de Koninklijke Marechaussee (KMar) ‘zelfstandig criminele inlichtingen kunnen verstrekken’. De Arubaanse regering Wever-Croes Aruba draagt, eveneens voor 15 september, zorg voor inwerkingtreding van de aangepaste Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering zodat gezinsleden van uitgezonden Rijksambtenaren van rechtswege worden toegelaten tot het land Aruba.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).