Knops: Komende jaren zal financiële hulp Nederland nodig blijven

Van een onzer verslaggevers

Den Haag/Willemstad - Curaçao en Sint Maarten hebben het voorstel ‘niet aanvaard’, schrijft staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer. ,,Aruba heeft verzocht om enkele dagen uitstel, om een steviger draagvlak te kunnen organiseren binnen het land.”

rhuggenaathMet de Arubaanse regering wordt het gesprek over het voorstel de komende dagen dan ook voortgezet, wat Knops betreft ‘gericht op het afronden van de besluitvorming in de komende week’.

Tijdens de Rijksministerraad (RMR) van gisteren lag ter besluitvorming een integraal voorstel voor verdere liquiditeitssteun, hervormingen en investeringen, inclusief een daaraan verbonden pakket aan voorwaarden op tafel. Met Nederlands geld hebben de landen de ergste nood in verband met de coronacrisis kunnen lenigen. ,,Maar enig perspectief dat zij het op overzienbare termijn zullen redden zonder deze hulp is er niet. De komende maanden en waarschijnlijk zelfs jaren zullen financiële ondersteuning en hulp uit Nederland dan ook nodig blijven.”

Het kabinet-Rutte ‘is bereid die ondersteuning te bieden’. Maar de sociaaleconomische en financiële situatie waarin de Caribische landen verkeren ‘dwingt ons tot een andere aanpak’, aldus Knops aan de Kamer. Een aanpak die borg staat voor concrete resultaten.

,,Er is geen ruimte meer voor verder uitstel van hervormingen die al langere tijd hard nodig zijn, maar om uiteenlopende redenen nooit tot uitvoering zijn gekomen.” Daarom worden voorwaarden gesteld aan begrotingssteun vanuit Nederland, om te zorgen dat de overheden resultaten bereiken ten aanzien van financieel beheer en goed bestuur.

De bewindsman stelt dat Nederland ook bereid is Curaçao, Aruba en Sint Maarten te ondersteunen bij het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen en het realiseren van investeringen. ,,Als Nederland de komende jaren met veel belastinggeld garant staat, willen we zeker weten dat we de landen met de beschikbaar gestelde middelen weerbaarder en veerkrachtiger maken. In het belang van álle inwoners.”

Knops heeft vrijdag direct de Kamer geïnformeerd over de RMR van die dag. ,,De landen zeggen al jaren niet meer afhankelijk te willen zijn van Nederland.” Dat is volgens hem ‘een gezond streven’ en ‘daar helpen wij graag bij’. ,,Om dit te bewerkstelligen mogen we van bestuurders in de landen realiteitsbesef en daadkracht verwachten. Juist door de landen weerbaarder te maken wordt hun afhankelijkheid verkleind en de autonomie vergroot. Ik zou graag samen met de landen nu de juiste dingen willen doen voor alle mensen op niet alleen Aruba, maar ook op Curaçao en Sint Maarten.”

Hij hoopt daarom ‘van harte’ dat de hand die het Nederlandse kabinet heeft uitgestoken met het voorliggende voorstel óók door Curaçao en Sint Maarten later alsnog zal worden aangenomen. Curaçao heeft in dit verband, zegt de staatssecretaris, onder meer aandacht gevraagd voor de openbaarmaking van stukken ten behoeve van overleg in het land. Voor Sint Maarten geven bezwaren tegen het voorstel de doorslag. Aan het eind van de dag zijn de stukken alsnog openbaar gemaakt. Dat geldt voor de zogeheten ‘Landspakketten’, maar ook voor de (consensus)Rijkswet houdende regels omtrent de instelling van de Caribische Hervormingsentiteit op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).