Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Er is nog geen besluit genomen over mogelijke bezuinigingsmaatregelen binnen het onderwijs zoals het snijden in de begroting en het aantal docenten. Dat benadrukt de regering in een persbericht.

schoolDe regering heeft op dit moment verschillende expertgroepen die aan voorstellen werken en hierover overleg voeren met de regering en partners binnen het onderwijs. ,,Zoals elk jaar het geval is, stuurt het ministerie van Financiën een begrotingskader voor het komende jaar waar alle ministeries op basis van de verwachting van beschikbare fondsen, aan moeten voldoen.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) heeft hier kennis van genomen en aangegeven dat moet worden geanalyseerd wat haalbaar is en wat niet.

De minister van OWCS heeft al met de schoolbesturen en vakbond Sitek vergaderd en besloten een team van experts te installeren voor verdere analyse en de besprekingen met het veld en het ministerie van Financiën voort te zetten”, zo wordt in de verklaring uitgelegd. ,,Ieder voorstel zal worden gepresenteerd en besproken in de Raad van Ministers om een eindbesluit te nemen hoe de fondsen in de begroting kunnen worden aangewend.”

Het uitgangspunt van de regering is dat structurele wijzigingen ten behoeve moeten zijn van de kwaliteit en innovatie van het onderwijs. ,,Het is om exact deze reden dat de regering overleg voert om op verantwoorde wijze om te gaan met de begroting van het ministerie van OWCS. Er is op dit moment nog geen enkel besluit hierover genomen.”

Tijdens de Relato di Dia gisteren zei minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR), in zijn hoedanigheid van minister van OWCS, een goed gesprek gehad te hebben met minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN). Rhuggenaath zei zijn collega-minister gevraagd te hebben niet alleen naar de cijfers van de onderwijsbegroting te kijken maar ook naar de gevolgen van bezuinigen. ,,Het streven is een verantwoorde, realistische begroting. We zoeken naar meer efficiency zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.” Rhuggenaath noemde in dat kader het onder de loep nemen van subsidies van stichtingen en het gebruiken van minder schoolgebouwen.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).