Regering wil spoedig helderheid commitment Klesch

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering van Curaçao wil eind juni weten waar het eiland aan toe is in verband met Klesch en de overname van de petroleumindustrie door de Klesch Group. ,,We hebben niet de luxe van tijd”, aldus premier Eugene Rhuggenaath (PAR).

F04 Isla geen luxe van tijdCuraçao erkent dat met Klesch, zolang de onderhandelingen lopen, exclusiviteit is overeengekomen en dat er contractueel twee data zijn afgesproken: 30 juni (die niet haalbaar is gebleken) en 31 december.

En vooralsnog houdt Curaçao ook vast aan de Klesch Group - die volgens alle directbetrokkenen nog ‘alle tekenen van interesse’ toont - maar uit de woorden van de minister-president kan wel duidelijk worden opgemaakt dat zijn kabinet over een week wil weten of de deal nog doorgaat, en wat in dat geval de ‘closing date’ wordt. Dan kan namelijk ook concreet worden toegewerkt naar een moment van opstarten door Klesch. Van de euforie op 22 december 2019 - toen vlak voor de beëindiging van het leasecontract met PdVSA overeenstemming werd bereikt met Klesch inzake de overname van de exploitatie van de Isla-raffinaderij - is op dit moment niet veel meer over. De coronacrisis gooide roet in het eten en de eerste ‘longstop date’ van 30 juni werd niet gehaald.

Naar verluidt, zo verneemt het Antilliaans Dagblad, heeft eigenaar Gary Klesch gebruikgemaakt van zijn tweede optierecht en gaat binnenkort de tweede periode van zes maanden in. In de tussentijd is echter sprake van onzekerheid en komen ook alle kosten voor rekening van de overheid, waaronder de personeelskosten.

Van ruim 400 Isla-werknemers moet eind deze maand afscheid worden genomen, nadat deze gedurende een half jaar in dienst waren van Curaçao Refinery Utilities (CRU), dochter van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK). De rest van de ruim 900 vaste medewerkers gaat veelal parttime verder om de raffinaderij op een laag pitje nog enigszins aan de praat te houden en herstelwerkzaamheden te verrichten.

,,Klesch heeft nog steeds belangstelling”, verzekert interim-directeur Marcelino de Lannoy van RdK. ,,We zitten met elkaar om de tafel en de onderhandelingen gaan door.”

Ook de nieuw aangestelde CRU-directeur David de Haseth geeft aan dat Klesch ‘zeer serieus te werk gaat’. ,,Ze doen er alles aan om de Isla-bedrijfsvoering te doorgronden. De wens van hun kant is er.”

Ondertussen laat Rhuggenaath doorschemeren dat wanneer er ook eventueel andere operators zijn, de mogelijkheden daarvan te zijner tijd bekeken en onderzocht zullen worden. ,,Maar dat is nu niet aan de orde”, aldus de premier, waarmee hij aangeeft dat het kabinet, RdK en ook de Projectmanagementorganisatie PMO die hiermee is belast, zich vooralsnog richten op Klesch.

Er zal de komende tijd wel nadrukkelijk verzocht worden om een duidelijke ‘commitment’ van de zijde van Klesch Group, zo geeft De Lannoy aan. De verstrekte exclusiviteit houdt Curaçao echter ‘met handen en voeten gebonden’ aan de afspraken met Klesch. Hij geeft aan dat in de voorbije zes maanden veel werk is verricht. Er ligt ook een door de ministerraad goedgekeurde ‘Environmental Permitting Framework’ (EPF).

En hoewel secundaire overeenkomsten van Klesch met overige overheidsbedrijven - waaronder Curoil, Kompania di Tou Kòrsou (KTK), Aqualectra, Selikor en Asphalt Lake Recovery - nog niet zijn afgerond, is vooral de zogeheten ‘Government Agreement’ de meest noodzakelijke die nog ontbreekt.

Rhuggenaath: Het houdt me ’s nachts wakker

Als regeringsleider en als burger is Rhuggenaath zeer begaan met het lot van de werknemers van de raffinaderij. ,,Het houdt me ’s nachts wakker”, verklaarde hij gisteren tijdens een persconferentie die speciaal hierover ging. Hij doelt dan met name op de paar honderd werknemers die hun baan verliezen en de rest die ook niet zeker is over wat er eind 2020 met hun inkomen gebeurt.

,,Maar we zullen opstaan en verdergaan. Gefocust blijven. En niet rusten voordat er een werkbare oplossing is.” De premier spreekt over ‘zeer pijnlijke momenten’ en weet dat iedere familie op Curaçao wel iemand kent die zijn of haar job bij de Isla verliest.

,,Het is heel moeilijk en we staan - opnieuw - voor grote uitdagingen.” Het begon een paar jaar terug al met de problemen in buurland Venezuela, die een grote impact hebben op Curaçao. Daarna speelde de verslechterde overheidsfinanciën het eiland parten. En sinds enige maanden zijn we in de ban van de coronaviruscrisis.

,,Ik geef en wij geven echter niet op. En wees niet ontmoedigd”, sprak de minister-president, omringd door functionarissen die betrokken zijn bij de olie-industrie. ,,Ik besef dat mijn woorden alleen niet voldoende zijn. Toch moeten wij erin blijven geloven. Er is concrete actie vereist en wij zullen niet met de armen over elkaar afwachten wat er op ons afkomt. Ik heb RdK daarom verzocht om versnelde actie, waarbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk werkplekken te behouden en te creëren.”

Rhuggenaath verwijst naar drie actieterreinen: ten eerste duidelijkheid van Klesch met betrekking tot het sluiten van de deal; op de tweede plaats de geaccelereerde ontwikkeling van de vrije terreinen rondom de raffinaderij in Emmastad en de olieterminal bij Bullenbaai; en ten derde de operatie financieel-commercieel zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.

Per 1 juli treedt er een nieuwe topman aan bij CRU, David de Haseth, die na zijn studie aan de Technische Universiteit Delft jarenlang ervaring opdeed bij de Isla-raffinaderij. Hij neemt de taken over van Jessica Russel-Lucasius. Zij was het afgelopen half jaar belast met de transitie en treedt weer toe tot het PMO-team, dat onder aanvoering staat van Evelyne Kruithof-Bor.

De Haseth is zich ervan bewust dat er ‘zeer veel offers’ worden gebracht door met name personeelsleden die voorheen op de payroll stonden van Refineria Isla Curaçao (volle dochter van het Venezolaanse PdVSA) en sinds januari uitbetaald werden door CRU, met reservegelden van RdK. ,,Desondanks heb ik er alle vertrouwen in”, aldus de nieuwe directeur. ,,We hebben een goed team en zijn vastberaden.”

Hij is er naar eigen zeggen van overtuigd dat het mogelijk moet zijn de voormalige Shell-raffinaderij ‘weer nieuw leven te geven’. De Haseth ziet het als zijn taak om de installaties weer zodanig te upgraden en in orde te maken dat ze klaar zijn voor overname door een nieuwe operator.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.