‘Vaart maken met Curaçao Tourism Authority (CTA)’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Nadat de regering in een besluit van 18 maart instemde met de adviezen voor de overgang naar een onafhankelijk toeristenbureau, kwam de klad in het proces door de uitbraak van Covid-19.

ctbNu is het zaak dat de vaart er weer in wordt gebracht en de Curaçao Tourism Authority (CTA) snel van de grond komt.

,,Het is erg belangrijk voor ons”, zegt Miles Mercera, directeur van Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata). Het belang van de transformatie van Curaçao Tourist Board (CTB) naar een nieuwe autoriteit wordt door Chata aangestipt in het jaarverslag 2019. ,,De nieuwe structuur zal de oplossing zijn voor de uitdagingen op het gebied van fondsen, prestatie en leiderschap, omdat de autoriteit onafhankelijk van politieke en overheidsinvloeden kan functioneren.” Chata draagt bij in de financiering van de CTA mits ‘de privésector zeggenschap krijgt in de organisatie’.

Een commissie met CTB, Chata en de ministeries van Economische Ontwikkeling en Financiën, heeft eind januari advies uitgebracht aan toenmalig MEO-minister Giselle Mc William over de stichting CTA.

In het besluit dat op 18 maart door minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) is getekend gaat de regering akkoord met de naamswijziging van Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF, het bestuur van CTB) in Curaçao Tourism Authority (CTA). CTA zal behalve met de marketing ook worden belast met het management van het toeristisch product. De regering volgt het advies om een ‘tourism development fee’ te introduceren die via de International Air Transport Association (Iata) wordt geïnd. De gelden worden in een fonds gestort van waaruit marketingactiviteiten van CTA worden gefinancierd, maar ook investeringen in het toeristisch product. De Raad van Ministers stemt in met het ‘opstarten van het wetgevingstraject’ voor een juridische grondslag van de bijdrage.

Daarnaast is het wachten op adviezen van het ministerie van Financiën. Het gaat dan onder andere om het oprichten van een Emergency fund marketing promotion, ‘een soort noodfonds voor marketing, promotie en public relations’, dat kan worden gebruikt voor het beperken van schade bij ‘onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden’. Financiën moet ook advies uitbrengen over een extra kamerheffing van 2 procent voor toeristische accommodaties. De bedoeling is dat de marketingactiviteiten voor het cruisetoerisme worden ondergebracht bij de nieuwe toeristenautoriteit CTA. Dat is al vastgelegd in het regeerakkoord 2017-2021. Na overleg met CTDF en Curaçao Ports Authority (CPA) zal een ingangsdatum worden bepaald.

Voordat het toeristenkantoor nieuwe stijl het leven ziet, is er dus nog heel wat werk te verrichten, alleen al wat betreft juridische en financiële adviezen door directie Wetgeving en Juridische Zaken - bijvoorbeeld ook over de nodige statuutswijzigingen voor de overgang van CTDF naar CTA - en het ministerie van Financiën. Het is aan de bestaande organisatie CTDF om ervoor te zorgen dat de elf beslispunten ‘in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke ministeries’ ook werkelijk worden uitgevoerd. Het actieplan wordt vastgesteld na goedkeuring van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO).

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.