Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - 53 Procent van de restaurants op Curaçao zal genoodzaakt zijn binnen drie tot zes maanden de deuren te sluiten als ze geen hulp krijgen vanuit de overheid. Voor 17 procent is de kans groot dat ze dit al binnen een maand zullen moeten doen.

restaurantsDat is gebleken uit een enquête van de Curaçao Restaurant Association (CRA) onder restaurants op Curaçao. Hierbij is gevraagd naar de huidige situatie, kans op sluiting, verlies dat de zaak heeft geleden, NOW-betaling en de verwachtingen voor de toekomst. ,,De uitslag is deprimerend”, zo stelt CRA. Volgens de vereniging is de NOW-subsidie alleen niet genoeg en moeten restauranteigenaars zelf bijdragen om tot de 80 procent te komen voor de uitbetaling van de salarissen. ,,Met het kleine beetje reserve dat ze nog hadden, konden enkelen dit nog doen, maar dit is nu ook verdwenen.”

De meeste restaurants hebben tussen de tien en twintig werknemers, enkele meer. ,,Een berekening geeft aan dat tussen de 2.500 en 3.000 werknemers hun baan kunnen verliezen”, aldus CRA. ,,Daarnaast heeft ruim 80 procent nog geen NOW-steun van mei ontvangen, wat een extra druk meebrengt op het kapitaal. Directeuren/eigenaren komen niet in aanmerking voor de NOW, alhoewel de meesten wel werken in hun eigen zaak en een salaris ontvangen.” Meer dan 35 procent van de ondervraagde restaurants ontvangt minder dan 25 procent van hun capaciteit aan klanten. ,,Dit heeft natuurlijk effect op hun inkomen en werkkapitaal. Hierdoor kunnen de meesten hun kosten niet dragen. Dan komt er nog bij dat door de crisis het bestedingspatroon zodanig is geworden, dat uit eten gaan in een restaurant een luxe is geworden”, aldus CRA.

De CRA werkt nauw samen met het ministerie van Economische Ontwikkeling en de verantwoordelijke minister Steven Martina (MAN) om te kijken naar oplossingen op korte termijn. ,,De urgentie is hoog en er moet actie ondernomen worden. Een lening is een optie, maar de meesten hebben al een lening lopen en zijn niet happig op nog een lening. Een andere manier is het bevriezen van de sociale lasten voor een bepaalde periode om zodoende werkkapitaal te kunnen creëren”, zo stelt CRA voor. Op de vraag aan restauranteigenaars wat de drie punten zijn die hen bezorgd maakt voor de toekomst, geeft 25 procent aan dat de bestedingsruimte van de consument minder zal zijn; ziet 24 procent een impact op het werkkapitaal en de cashflow; en ziet 20 procent een totale recessie aankomen.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.