Minister nuanceert bijdrage aan concept-Statenmotie

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - ,,Als minister heb ik geen enkele rol voor wat betreft moties van de Staten. Binnen de coalitie draag ik wel bij, bij het innemen van gedeelde en breed gedragen standpunten. Toevallig ben ik ook staatrechtelijk geschoold.”

F10 Suzy Camelia Römer JEUZo antwoordt minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, tevens partijleider van PIN (Partido Inovashon Nashonal), de kleinste regeringspartij van het kabinet-Rhuggenaath dat sinds mei 2017 verder wordt gesteund door PAR en MAN.

Zij reageert hiermee desgevraagd op vragen in verband met het uitlekken van een ‘motie in wording’ die te maken heeft met de aanpassing van de Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers (LIKM). In het concept is aan de hand van de zogeheten ‘track changes’ te zien dat Camelia-Römer een bijdrage levert in de vorm van correcties en toevoegingen.

Het Antilliaans Dagblad vroeg de bewindsvrouw wat haar rol als minister is bij de totstandkoming van een motie van het parlement, terwijl een motie vaak juist wordt gebruikt om een conclusie van een Statendebat of een actiepunt voor een minister vast te leggen.

Camelia-Römer antwoordt dat ze bij de concept-motie niet betrokken was als minister, maar als lid van de coalitie en als staatsrechtjurist. De vraag is natuurlijk, aldus de krant, of de scheiding der machten - ook wel trias politica genoemd - niet strikt dient te worden gerespecteerd en nageleefd.

,,Er zijn toch samenwerkende partijen? Een regeerakkoord waar onze handtekening onder staat?”, reageert de minister met wedervragen. ,,Mag ik als coalitielid niet meehelpen aan een motie? Ministers worden altijd gevraagd. Er was woensdag een coalitievergadering met ministers van álle partijen. Dus het antwoord is dat het gewoon is dat ministers een bijdrage leveren aan moties.”

Camelia-Römer verder: ,,Het dualistisch stelsel is binnen een reëel politiek functioneren en is dus niet los te maken van de noodzaak tot politieke afstemming.”

De redactie wil van de PIN-politica verder ook weten of hier naar haar eigen mening geen sprake is van ‘eigen belang of bescherming ervan’, gezien de eerdere aangifte tegen haar als minister van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN).

,,Er zijn aangiftes tegen álle ministers, behalve tegen minister Quincy Girigorie van Justitie”, reageert zij. ,,Verder: Ik heb geen eigen belang. De rechtspersonen waarvoor ik stond ingeschreven zijn allemaal inactief.”

Met dit laatste doelt zij op de ‘politiek gekleurde discussie in de maatschappij’, nadat Camelia-Römer een inventarisatie van slapende rechtspersonen bij de Kamer van Koophandel (KvK) liet uitvoeren, om na te gaan waar zij nog ingeschreven stond, waarna alle geregistreerde functies op haar verzoek zijn doorgehaald. Zo staat het geformuleerd in een ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de LIKM.

De aangifte betreft mogelijke overtreding van deze LIKM-wet. Er zou in het geval van de PIN-minister echter enkel sprake zijn van administratieve inschrijvingen en niet van feitelijke nevenfuncties of -werkzaamheden bij of na de aanvaarding van het ministersambt.

De gevoerde discussies en debatten in politieke kringen hebben gemeen dat er uiteenlopende interpretaties worden gegeven aan de bepalingen van de LIKM. Dat bovendien ook staatsorganen zich publiekelijk hebben uitgesproken over verschillende onderdelen van de LIKM geeft, volgens de Memorie van Toelichting op de beoogde wetswijziging, ‘voldoende aanleiding om de landsverordening nauwkeurig te herzien’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).