Rhuggenaath: Uitvoeren hervorming mijn belangrijkste aandachtspunt

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De thema’s in het Hervormingsprogramma van Curaçao zijn over het algemeen niet nieuw, erkent premier Eugene Rhuggenaath (PAR). ,,Het gaat nu om het omzetten van plannen in acties.”

rhuggenaathEen onlangs speciaal daarvoor ingesteld ‘Ondersteuningsteam herstel en wederopbouw’ helpt daarbij, zegt hij in gesprek met het Antilliaans Dagblad. De minister-president toont, ondanks de diepe crisis en grote tegenslagen, niet de indruk bij de pakken neer te willen zitten.

Rhuggenaath geeft toe: ,,Wat er moet gebeuren is al langer bekend, natuurlijk”, verwijzend naar de ‘structurele hervormingen’, die mede van belang zijn voor de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 3 juli aanstaande over de derde tranche liquiditeitssteun van Nederland in verband met de coronacrisis. ,,Het gaat nu om een daadkrachtige introductie van een nieuwe aanpak en een nieuw elan.” Dat wil de eerste minister van Curaçao nadrukkelijk doen ‘in samenwerking’ met Nederland. ,,De uitvoering van het Hervormingsprogramma is wat mij betreft een vast agendapunt van het reguliere bestuurlijk overleg met staatssecretaris Raymond Knops.”

Rhuggenaath blijft het partnership binnen het Koninkrijk zoeken en ook voeden. ,,We moeten gefocust blijven. Dat is belangrijk. Het is nu of nooit. Wij moeten blijven streven naar verbintenis en constructieve samenwerking.” Hij wijst op het Ondersteuningsteam, dat direct onder de premier valt. Daarmee wordt gekozen voor een andere aanpak. Het team staat onder leiding van Daisy Tyrol-Carolus, die eerder al voorzitter was van de Commissie Noodfonds. Dit team, met nog meer leden van genoemde commissie, moet bijstaan bij het nu - ‘daadwerkelijk’, zegt de regeringsleider - tot uitvoering komen van het Overbruggings- en Hervormingsprogramma Curaçao. ,,Dit is ook mijn belangrijkste aandachtspunt”, aldus de minister-president.

Hij is er zelf van overtuigd: ,,De komende dagen en weken zullen de belangrijkste fundamentele structurele hervormingen in concrete stappen, met duidelijke tussenstappen en -producten, worden uitgewerkt.”

Hij hecht veel waarde aan het Ondersteuningsteam, dat dus rechtstreeks valt onder de ‘minpres’ en nauw samenwerkt met de overige ministers en ministeries, en noemt het een ‘Cabinet Office’. ,,Ik heb wekelijks afstemming en monitoringsgesprekken met het team.” En elke week staat de voortgang op de agenda van de ministerraad. ,,De prioritering en het bepalen van de scope zal wat mij betreft in nauwe samenspraak met Nederland plaatsvinden.” En worden gekoppeld aan ‘gerichte en specifieke verzoeken om ambtelijke ondersteuning’.

De Curaçaose premier geeft twee voorbeelden hiervan die nu al vruchten afwerpen. De bedrijfsmatige wijze van werken bij grondexploitatie en overheidsvastgoed; dit wordt nu met ondersteuning door Nederland opgezet en leidt ‘tot minder kosten en hogere opbrengsten’.

Een ander voorbeeld is de verkleining van het ambtelijk apparaat; benchmarking kan hierbij goed van pas komen bij het stellen van budgettaire kaders. ,,Ook dit is in gang gezet.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.