Advocaat Henriquez: EOP-problemen verleden tijd

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het vonnis gisteren in een rechtszaak van stichting ProMo tegen de minister van VVRP noemt advocaat Achim Henriquez ‘een win-win’ voor ontwikkelaars en belanghebbenden.

vonniseop,,Maar ook voor de overheid, die veel daadkrachtiger zal kunnen handelen bij het aanpassen van het EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan) aan de behoeftes van deze tijd”, zegt hij over de LAR-uitspraak (Landsverordening administratieve rechtspraak).

Het EOP dateert van 1995 en is sindsdien nagenoeg ongewijzigd. ,,Deze uitspraak is dus zeer positief voor Curaçao en voor de ontwikkeling die wij als gemeenschap zo graag wensen en waarvan men het niet realiseren daarvan ten onrechte op het conto van het EOP had geplaatst. Het EOP is een ‘diamond in the rough’ en er is hiermee een heel belangrijke stap genomen in het polijsten ervan.”

Wat is het geval? Bij de verplaatsing van het HNO-project (Hospital Nobo Otrobanda) van het Amstelterrein naar Otrobanda ontstond er een probleem. Het terrein van het oude Colon Shopping Centre werd opgekocht door de overheid om het ziekenhuis erop te kunnen bouwen. Het terrein was echter te klein en een deel van het ziekenhuis moest over de Hamelbergweg heen gebouwd worden richting het oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en ook op het terrein van het Sehos. Dit bracht een juridisch probleem met zich mee omdat het nieuwe ziekenhuis qua aard en omvang niet in het gebied dat in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan bestemd is als ‘binnenstad’ kon worden gebouwd. De grens van het gebied ‘binnenstad’ liep over de Hamelbergweg heen. Het Colon-terrein was bestemd als ‘stedelijk woongebied’ en kende het probleem niet.

De oplossing die de toenmalige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) had bedacht, was om letterlijk de grens van het beschermde binnenstadgebied oostwaarts te verleggen ter hoogte van de plek waar het nieuwe ziekenhuis moest worden gebouwd, zodat het HNO alsnog in ‘stedelijk woongebied’ kon worden gebouwd.

Henriquez, die optrad als advocaat voor onder meer Fundashon Pro Monumento: ,,Deze zaak gaat over de rechtmatigheid van dat wijzigingsplan, of anders gezegd: of die wijziging wel mogelijk was. De zaak is voor de bouw van het ziekenhuis aangevangen, maar pas nu tot een einde gekomen.”

De rechter heeft in deze zaak geoordeeld dat het beroep van ProMo en anderen tegen het wijzigingsplan gegrond is en heeft het wijzigingsplan vernietigd. ,,Dat betekent in feite dat de wijziging nooit had mogen plaatsvinden en maakt dat de bouwvergunning die is verleend om het ziekenhuis te bouwen ook op lossen schroeven is komen te staan.”

Anders gezegd, vervolgt de raadsman, de bouwvergunning had ook nooit verleend mogen worden en het ziekenhuis had daar nooit gebouwd mogen worden. ,,ProMo en anderen hebben niet de ambitie om de afbraak van het ziekenhuis te gaan vorderen, maar wensen wel dat deze uitspraak een duidelijk signaal zal geven dat 600 miljoen plus gulden van gemeenschapsgeld veel beter besteed had kunnen worden.” Ook is deze uitspraak van belang, meent Henriquez, zodat de modus operandi die is toegepast bij dit wijzigingsplan niet als een blueprint gaat gelden voor het doen van andere ongeoorloofde bouwwerken in de binnenstad. Hij legt uit: ,,Zo zou het in theorie mogelijk zijn dat er een toren naast het Penha-pand wordt gebouwd, met gebruikmaking van deze zelfde methodiek. Dat het door de rechter is afgestraft, is daarom terecht.”

De uitspraak is naar zijn mening echter ook ‘baanbrekend’ om heel andere redenen. In de overgang van 10-10-‘10 is het EOP, dat eerder gold als Eilandsverordening van het Eilandgebied Curaçao, overgegaan als Landsverordening van het Land Curaçao. ,,Dit was een fout, daar het een uitvoeringsregeling van de EROC en als zodanig in het Land Curaçao als een (Lbham) Landsbesluit houdende algemene maatregelen diende te gelden. Door het EOP als landsverordening aan te merken, was de rechtsbescherming tegen het EOP zeer beperkt en was het wijzigen van het EOP ook een lang en vervelend wetgevingstraject. Met deze uitspraak is het wijzigen van het EOP veel sneller te bewerkstelligen en is het van alle rechtsbeschermende waarborgen voorzien.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.