Konket: Algemeen belang gaat voor

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren zal er komen, ondanks de weerstand van de leden van de vakbonden.

F03 Ambtenaren nada nadaDe Curaçaose regering kiest voor het algemeen belang en houdt zich daarom aan de afspraken die met de Rijksministerraad in Den Haag zijn gemaakt voor het verkrijgen van liquiditeitssteun.

Dat zegt minister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) desgevraagd. ,,Het is het goed recht van de vakbondsleiders de leden te raadplegen. Zij hebben er voor gekozen om op deze manier intern tot een standpunt te komen”, zegt Konket. ,,Dat heeft de Raad van Ministers te respecteren.” Maar de BPD-minister wijst erop dat de overheid behalve werkgever ook ‘hoeder van het algemeen belang’ is. ,,Het algemeen belang gaat voor en dat vraagt van de regering dat zij voldoet aan de eisen van Nederland in verband met de liquiditeitssteun voor Curaçao. De regering zal zich houden aan de met de Rijksministerraad gemaakte afspraken”, zegt Konket.

Voor de extra tijd die de vakbonden hebben gevraagd is geen ruimte. Vandaag moet het pakket met bezuinigingsvoorstellen zijn ingediend bij het College financieel toezicht (Cft). Daar valt ook de 12,5 procent korting onder ambtenaren onder. Konket benadrukt dat de regering haar verantwoordelijkheid moet nemen en zegt dat als het niet mogelijk is om er samen met de bonden uit te komen, zal worden gekozen ‘voor het scenario dat ambtenaren het minste pijn doet’.

Eind mei heeft het kabinet-Rhuggenaath drie scenario’s geformuleerd om 12,5 procent te bezuinigen op het arbeidsvoorwaardenpakket van de ambtenaren. Het gaat dan om bijvoorbeeld het inleveren van vakantiegeld, het bevriezen van de loontrede en vermindering van vakantiedagen. Uitgangspunt is dat het basissalaris gelijk blijft. De scenario’s werden besproken binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Destijds verwachtte Konket er nog uit te komen met de bonden. ,,De Nederlandse regering heeft gezegd slikken of stikken”, zei de BPD-minister toen. Konket benadrukte dat er ruimte was voor aanpassingen en de scenario’s ‘niet op te willen dringen’. ,,De bonden mogen ook hun eigen plannen indienen en in overleg hopen we er dan samen uit te komen.” De optie waar de vakbondsleden nu voor hebben gekozen, ‘nada nada’, is niet reëel, zo bleek toen al uit de woorden van de minister. ,,Het is geen kwestie van akkoord gaan of niet, maar van hóe we aan die 12,5 procent komen.”

De vakbonden Abvo, SAP, NAPB, STrAF en Sitek zijn vertegenwoordigd in de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV). Vorige week donderdag konden de leden van de vijf bonden zich uitspreken over twee opties: verder onderhandelen of niet akkoord gaan met de 12,5 procent korting. Van de 1.109 vakbondsleden die zich meldden voor de bijeenkomst in Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) stemden er 913 om niet akkoord te gaan, dat wil zeggen ‘nada nada’, of wel helemaal niets inleveren. Voorzitter van politiebond SAP Amadeus Vilchez drong er op aan een weloverwogen keuze te maken. ,,Ik neem jullie niet mee in een avontuur. Jullie moeten je stem en de gevolgen daarvan straks zelf kunnen dragen. Als er gekozen wordt om niet akkoord te gaan, dan kan het gevolg zijn dat er over een tijdje geen geld is”, zei Vilchez. De vijf bonden hebben voorafgaande aan de ledenvergadering ieder een voorstel opgesteld over hoe een bezuiniging van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden zou kunnen worden gerealiseerd. Maar de overgrote meerderheid van de leden (82 procent) van de leden heeft er donderdag voor gekozen om de onderhandelingen binnen het Centraal georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) te stoppen. In het CGOA zijn werkgevers, werknemers en de overheid vertegenwoordigd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).