Vooral grote vraag naar lage prijsklasse

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Op Curaçao is vraag naar 78.728 woningen, terwijl er een aanbod is van 72.037. Dit houdt in dat er een tekort is aan 6.691 woningen.

woningtekortMeer specifiek is er een gebrek aan 7.125 woningen in de prijscategorie van minder dan 250.000 gulden en een teveel aan aanbod van 434 woningen in de categorie van 250.000 gulden of meer. Dit blijkt uit een nieuwe rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over woningtekort op Curaçao. Het onderzoek is gebaseerd op ‘de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de woningmarkt in de periode 2008-2017’, zoals de ondertitel van het rapport luidt.

 

Het CBS constateert overigens dat het aanbod aan woningen is gestegen tussen 2011 (censusjaar waarin 63.538 woningen zijn geteld) en 2017 (73.135 woningen geteld), een toename in de woningvoorraad met ruim 9.597 woningen. De nieuwbouw betreft vooral woningen op de deelmarkt van woningen tot 250.000 gulden. CBS: ,,Naar woningen in deze prijsklasse is ook altijd de meeste vraag. De ontwikkelaars (zowel Volkswoningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP) als particuliere ontwikkelaars) verkavelen terreinen waarbij 10 tot circa 30 woningen op een terrein komen. De woningen krijgen relatief kleine percelen van circa 300 tot 400 vierkante meter en deze woningen zelf hebben een omvang van ongeveer 100 vierkante meter.”

Ten opzichte van 2008 concludeert het CBS echter dat in 2017 de behoefte aan woningen, ondanks de toename van het aanbod, groter is. ,,De meest essentiële beweging op de woningmarkt in de periode 2008-2017 was dat zowel de gewenste woningvoorraad (de vraag naar woningen) als de bestaande woningvoorraad (het aanbod van woningen) zijn gestegen. Ondanks de dynamiek op de woningmarkt is het woningtekort in deze periode echter weinig veranderd. De reden hiervoor is dat de woningvraag en het woningaanbod redelijk proportioneel aan elkaar zijn toegenomen. Het gat hiertussen, met name gevormd door woningen in de lage prijsklasse, is nauwelijks gevuld. Geconcludeerd kan worden dat de investeringen die zijn verricht in de woningproductie voldoende waren om in te spelen op de toegenomen vraag op de middenklasse, maar dat deze volstrekt onvoldoende waren om het bestaande woningtekort op de lage deelmarkt terug te dringen”, zo wordt nader uitgelegd.

De resultaten van het onderzoek zijn nuttig voor de overheid die verantwoordelijk is voor de volkshuisvesting, zo wordt het doel van de laatste rapportage omschreven. Met de gegevens kan beleid ontwikkeld worden op het gebied van de volkshuisvesting, maar er kunnen ook toekomstige woningbouwprogramma’s mee ontwikkeld worden. Verder is de informatie nuttig voor belanghebbenden zoals makelaars, projectontwikkelaars en bouwbedrijven.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).