Petitie onderwijsveld aan Knops: Laat loon docenten staan

Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De door staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties opgelegde korting van 12,5 procent voor ambtenaren zullen de werkzaamheden van docenten binnen de school en daarbuiten ernstig bemoeilijken.

docentenDat stelt de nieuwe beweging van docenten Dosentenan pa un Edukashon Nobo (Doen) in een open brief aan Knops. ,,Op de eerste plaats dient gesteld te worden dat het land Curaçao reeds twee decennia lang een situatie van structurele armoede kent met de daaraan verbonden sociale consequenties. Deze armoede ondervinden de leerkrachten en het niet-onderwijzend personeel dagelijks aan den lijve bij het uitvoeren van hun werk op school en in de klas. Bovendien kampt het onderwijs op Curaçao al jaren met een groeiende schaarste aan leerkrachten, wat de taak van het onderwijzend personeel zwaarder maakt”, zo schrijft Doen.

Een derde factor die Doen onder de aandacht van Knops wil brengen is de omstandigheid dat de laatste CAO die de vertegenwoordiger van leerkrachten met de regering van Curaçao heeft getekend van 16 jaar geleden (2004) dateert. ,,Dat hiermee de lerarensalarissen al jaren op hetzelfde niveau zijn blijven liggen, moge duidelijk zijn”, aldus de beweging, die vervolgens schrijft: ,,U stelt in uw maatregelen het onderwijzend personeel gelijk met medewerkers en directeuren bij overheids-nv’s en -stichtingen en andere hooggeplaatste functionarissen in het overheidsapparaat van wie bekend is dat ze exorbitante salarissen verdienen. Dit is onjuist, want de huidige structuur van salarisopbouw van leerkrachten is fors achtergebleven ten opzichte van deze groepen werknemers onder wie functionarissen en directeuren bij overheids-nv’s en -stichtingen. Daarmee is zeker niet gezegd dat wij zo’n zelfde salarisopbouw ambiëren.”

Tegen deze achtergrond stelt Doen dan ook dat een korting op de salarissen van docenten en niet-onderwijzend personeel hun werkzaamheden zal bemoeilijken. ,,Leerkrachten zullen op basis van uw intenties in de komende tijd een forse inkomensterugval meemaken. Dit kan in de persoonlijke sfeer leiden tot financiële uitdagingen waarop geen enkele leerkracht nu is voorbereid. In professionele zin hebben onze leerkrachten vanwege het structurele tekort aan onderwijsmiddelen in de klas er een gewoonte van gemaakt om onderwijshulpmiddelen uit eigen zak te financieren en zelfs maaltijden te kopen voor kinderen die wegens nijpende financiële omstandigheden van hun ouders naar scholen komen met een lege broodtrommel. Ook deze leerkrachten worden getroffen als de door u geëiste inkorting wordt doorgevoerd.”

Doen geeft aan zich ‘terdege bewust’ te zijn van de huidige situatie waarin Curaçao zich bevindt. ,,Maar zonder de taken van andere collega’s in de andere sectoren te willen onderschatten, zijn wij van mening dat leerkrachten overal op de wereld tijdens deze pandemie hebben laten zien dat hun inbreng van onschatbare waarde is. Ook hier op Curaçao. Dat houdt niet op na de zomervakantie. In het nieuwe normaal zal de sector onderwijs één van de essentiële en fundamentele sectoren blijven in de ontwikkeling van Curaçao. Maar dan moeten de vooruitzichten wel genoeg perspectief voor onze bestuursgroep kunnen bieden.”

De beweging geeft aan dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de leerkrachten en niet-onderwijzend personeel door opeenvolgende regeringen zijn verwaarloosd en dat de belangstelling hierdoor bij de jeugd om in het onderwijs werkzaam te zijn, bijzonder laag is. ,,Ook zal in de komende periode een groot aantal leerkrachten waarschijnlijk ervoor kiezen om met vervroegd pensioen te gaan, vanwege de regeling groeistrategie. Deze door de regering voorgestelde beleidsintentie, goedgekeurd door de Nederlandse regering, is tot stand gekomen zonder participatie van het wettige overlegorgaan (CGOA) tussen overheid en partners”, aldus Doen. ,,Leerkrachten van jongere leeftijd zullen kunnen opteren naar Nederland te emigreren waar de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bijna tweemaal beter zijn dan wat wij hier op Curaçao hebben.”

Daarom doet Doen een beroep op Knops om bij het nemen van maatregelen rekening te houden ‘met de sociale realiteit en onderwijssituatie op Curaçao en zoveel mogelijk een gedifferentieerde en billijker inkortingssystematiek toepast’. ,,Wij nemen hierbij het solidariteitsprincipe zeker in acht en zijn bereid solidair te zijn zoals wij in het verleden meerdere keren solidair zijn geweest en geduld hebben betracht, wanneer de liquiditeitsproblemen van de overheden daartoe vroegen”, aldus Doen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).