Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Sommige Nederlands-Caribische eilanden zijn huiverig om de grenzen te openen voor het interinsulaire personenverkeer. Ook is er gebrek aan onderling vertrouwen tussen de eilanden.

eilandenDat blijkt uit de onlangs uitgebrachte rapportage van het Outbreak Management Team (OMT) dat alle eilanden gehoord heeft en op basis daarvan adviseerde over het versoepelen van de coronamaatregelen om langzaam weer toerisme toe te laten. Zo zien alle eilanden wel voordelen in een interinsulair quarantainebeleid als een eerste stap in het afschalen van de externe maatregelen. Maar, zo wordt eraan toegevoegd: ,,Waar het introduceren van toerisme op enkele eilanden als een onvermijdelijke economische noodzaak wordt gezien, geldt voor andere eilanden dat ze trots zijn op een Covid-19-vrije status en is angst voor het virus een dominante emotie onder de bevolking. Omdat het toelaten van toeristen altijd zal leiden tot introductie van het virus, staan deze eilanden negatief tegenover een interinsulair open reisbeleid voor de lokale bevolking als deze ook met toeristen in aanraking kunnen komen.”

Waar het gaat om het onderling vertrouwen constateert het OMT: ,,De verschillende routes die de landen zelfstandig kiezen en een gebrek aan interinsulair overleg om de keuzes toe te lichten en (on)zekerheden te benoemen, zorgen voor een gebrek aan vertrouwen. Voor de kleinere eilanden, die ook minder economische druk voelen, is de primaire reactie dan om de veilige quarantainemaatregel te behouden. Eventueel kunnen er in plaats van quarantaine andere maatregelen zoals triage op klachten en laagdrempelig testen voor interinsulaire reizigers toegepast worden om risico te reduceren.” Triage is het beoordelen van slachtoffers en het indelen in verschillende categorieën naar de ernst van het ziektebeeld.

Ook adviseert het OMT om het International Health Regulations (IHR)-netwerk te gebruiken om meer informatie te delen en de risico-inschattingen te duiden. En verder zou het toelatingsbeleid voor toeristen onderling gecommuniceerd en afgestemd moeten worden.

Het advies is geschreven door Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de ministers van Gezondheid van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland (in verband met de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Voor het advies zijn vertegenwoordigers van de public health, de medisch microbiologische laboratoria, de ziekenhuizen en de ambulancezorg uitgenodigd van de vier landen van het Koninkrijk.

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).