Commissie buigt zich over toekomst werknemers / Deal met Klesch-Group op losse schroeven

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Een commissie buigt zich over wat er moet gebeuren na 30 juni als Klesch Group de olie-industrie op Curaçao nog niet heeft overgenomen en wanneer de voormalige Isla/PdVSA-werknemers niet langer doorbetaald krijgen.

CRUSlechts een deel van de 911 personeelsleden zal een baan en inkomen behouden - in afwachting van alsnog Klesch later dit jaar, eventueel een andere exploitant of voorlopig géén overname - maar een groot deel zal er rekening mee moeten houden dat zij na deze maand geen salaris meer krijgen.

In de commissie zitten ook vertegenwoordigers van de drie vakbonden. Aldus interim-directeur Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy van Refineria di Kòrsou (RdK), de overheids-nv die tot nu toe opdraait voor de uitkering van de lonen van de voormalige operator Refineria Isla Curaçao, dochterbedrijf van het Venezolaanse PdVSA.

Het streven is zoveel mogelijk van de werknemers, die sinds de beëindiging van het contract met Isla/PdVSA per 31 december 2019 worden doorbetaald uit de middelen van RdK (gemeenschapsgeld dus), ook na juni te behouden. Maar zij die blijven moeten wel stuk voor stuk productief en van toegevoegde waarde zijn, want alle uitgaven blijven voor rekening van RdK, die in 2020 tot nog toe geen inkomsten heeft kunnen genereren.

Formeel staan de voormalige Isla-personeelsleden op de loonlijst van CRU (Curaçao Refinery Utilities), maar deze valt onder RdK. Het is RdK die de financiële consequenties draagt. De Lannoy heeft de werkers in een videoboodschap op de hoogte gesteld van de stappen die worden genomen, nu duidelijk is dat Klesch zich - formeel als gevolg van de negatieve effecten van de coronacrisis - niet aan de afspraken kan houden om de raffinaderij en olieterminal bij Bullenbaai eind juni over te nemen.

De overeenkomst tussen Klesch en RdK stelt voorwaarden aan beide partijen alvorens kan worden overgegaan tot overname van de faciliteiten. Maar ingewijden weten het Antilliaans Dagblad te vertellen dat de Klesch-deal op (zeer) losse schroeven staat.

De commissie telt tien leden, waaronder dus afgevaardigden van de bonden. Er wordt bijna dagelijks vergaderd om stap voor stap na te gaan welke de beste en meest haalbare opties zijn. Geprobeerd wordt de opbrengsten van RdK/CRU te verhogen en de kosten te minimaliseren, want de reserves van RdK zijn niet onbeperkt en er moet binnen het budget worden gewerkt.

RdK legt verder uit uit dat in de zoektocht naar een overnamekandidaat geïnteresseerden konden deelnemen aan een openbare aanbesteding. ,,Er was toen een deelnemer die niet door de screening kwam en die nu bij mensen en organisaties op het eiland voet aan de grond probeert te krijgen en een parallelle onderhandeling probeert te bewerkstelligen”, aldus RdK. Maar, zo wordt eraan toegevoegd, er is nog steeds een overeenkomst met de Klesch Group en om die reden kunnen geen onderhandelingen begonnen worden met derden. Bovendien, zo stelt RdK, wil het bedrijf vooral onderhandelen met partijen die vooraf onderzocht zijn, integer zijn en die kunnen aantonen in staat te zijn de raffinaderij financieel en met de benodigde kennis over te nemen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).