Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het duurt mogelijk nog anderhalve week voordat er een definitief voorstel op tafel ligt waarmee de regering 12,5 procent kan gaan bezuinigen op het totale arbeidsvoorwaardenpakket van de ambtenaren, berekend over een jaar.

F03 Scenario werkgroep 1,,Uiterlijk 12 juni zal er een definitief voorstel op tafel liggen, inclusief een convenant dat ondertekend moet worden”, aldus minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Armin Konket (MAN) over de vergadering gisteren binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).

Als enige agendapunt was opgenomen het samenstellen van een werkgroep die zich gaat buigen over de scenario’s die de regering heeft ingediend en die de vakbonden nog gaan indienen.

Vanuit de regering zijn de volgende personen in de werkgroep vertegenwoordigd: Lysette Melfor, Luz-Celeste Johannes, Cindy Rojer, Marla Bernadina, Ersilia de Lannooy en Vanessa Gijsbertha. Van de vakbonden zijn er een of twee vertegenwoordigers per vakbond, in totaal acht personen. Voor ambtenarenvakbond Abvo nemen zitting George Hernandez en Marlon Manueal. Politiebond NAPB moet nog iemand aanleveren, voor SAP komt Amadeo Vilchez in de werkgroep, voor onderwijsbond Sitek Darius Plantijn en Frencel Josefina en voor STrAF Willem van Lamoen en Juan Lourens. De werkgroep wordt voorgezeten door Valdemar Marcha, voorzitter van het CGOA.

,,De exacte taak van de werkgroep moet nog omschreven worden. Maar uiteraard gaat het over het komen tot een pakket aan maatregelen waarin 12,5 procent bezuinigd wordt op het arbeidsvoorwaardenpakket van ambtenaren. Dit moet bij elkaar 35 miljoen gulden opleveren. Ook het College financieel toezicht (Cft) moet advies uitbrengen over het uiteindelijke voorstel”, aldus Konket. Vakbondswoordvoerder Orlando ‘Mario’ Chirino stelt tegenover deze krant dat er een mediastilte in acht wordt genomen en laat dus niets los. In andere media stelt hij dat er nu informatiesessies georganiseerd worden met ambtenaren en er geen circulaires meer worden rondgestuurd. Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) is gebeld om antwoord te geven op de vraag of het Cft de eerste scenario’s al bekeken heeft en of Curaçao in de goede richting denkt. Hij was onbereikbaar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).