Van een onzer verslaggeefsters Willemstad - Sentro Pro Arte, Curaçaos eerste echte schouwburg die na 20 jaar van leegstand en verval als klap op de vuurpijl in 2016 ook nog eens in brand werd gestoken, wordt met de grond gelijk gemaakt.

spaIn een brief aan Statenlid Gilbert Doran (MFK) - die vragen had gesteld over de status van een nationaal theater voor Curaçao - vertelt Eugene Rhuggenaath in zijn hoedanigheid van minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) dat de regering in het proces verkeert om het gebouw te laten slopen. Hiervoor heeft reeds een openbare aanbesteding plaatsgevonden om vast te stellen welk bedrijf belast zal zijn met de werkzaamheden.

De OWCS-minister stelt in zijn schrijven aan de Staten dat de regering van Curaçao met de jaren verschillende inspanningen heeft geleverd om een nieuw nationaal theater te realiseren. Rhuggenaath verwijst in dit kader naar een vergadering van 14 maart 2018 waarin de Raad van Ministers het besluit heeft genomen dat het nationaal theater in de binnenstad moet komen. In die periode werd ook bekend dat het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) interesse had in het gebied en dit wilde vercommercialiseren. Een ander alternatief was dat de regering het eigendom aan APC zou verkopen en de opbrengst hiervan zou investeren in het cultureel centrum dat in de binnenstad moet komen. Rhuggenaath schrijft in zijn brief dat op dit moment de verschillende mogelijkheden worden bestudeerd om te beslissen waar het theater precies zal komen te staan.

Met de sloop van Sentro Pro Arte wordt afscheid genomen van een schouwburg die de afgelopen jaren nog maar een ruïne was. Onlangs heeft auteur Diana Lebacs, die zelf in het bestuur van Sentro Pro Arte heeft gezeten, in een bijdrage in deze krant nog stilgestaan bij de officiële opening van Sentro Pro Arte op 10 september 1968. Toen werden de voorstellingen ‘Esta riku nos bida ta’ met een cast van meer dan 70 spelers en ‘Gai bieu ta traha sòpi stèrki’ opgevoerd. ,,Het toneel minnend publiek was in vervoering en er volgde een periode van grote bloei van het toneelleven met originele en vertaalde stukken, maar ook kinder- en jeugdtheater en dansvoorstellingen met de inbreng van vele scholen en optredens van internationale gezelschappen”, zo schreef Lebacs. Het is volgens haar vier jaar na de verwoestende brand uit 2016 ‘ten minste onze heilige verplichting om op eerbiedwaardige wijze en met een gebaar van verzoening afstand en afscheid te nemen van Sentro Pro Arte op de oude plek om de gunst van de Muze van de Kunsten niet in toorn om te zetten’.

Wanneer de sloop precies plaatsvindt, is vooralsnog onbekend.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.