OM: Inzake ‘swipe’-onderneming niet gehandeld als poortwachter

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean bv zal een bedrag van 140.000 gulden als ‘transactiesom’ betalen aan het Land Curaçao. Dit in verband met het aandeel dat dit advieskantoor volgens het Openbaar Ministerie (OM) had bij het faciliteren van de intussen als illegaal gekwalificeerde activiteiten die destijds ‘dollar-swipen’ of ‘dollar-toerisme’ werden genoemd.

meijburg 1Met de persoon die naar het oordeel van het OM feitelijk leiding gaf aan de verweten gedragingen door Meijburg Caribbean, is eveneens een transactie aangegaan. ,,Deze zal aan het Land Curaçao een transactiesom van 65.000 gulden betalen”, aldus het OM. Er wordt in het persbericht niet vermeld om welke persoon het gaat. ,,Daarnaast maakt publicatie van dit persbericht onderdeel uit van de transactie.” In verband met de zaken-Troja en -Cymbal heeft het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) in een apart onderzoek - Turquoise genaamd - de rol van dienstverleners bij het faciliteren van genoemde activiteiten nader onderzocht. ,,Financiële dienstverleners zoals accountants en belastingadviseurs zijn zogeheten poortwachters die de integriteit, stabiliteit en reputatie van de financiële sector moeten beschermen”, aldus het OM.

Meijburg Caribbean heeft in de jaren 2007 tot en met 2013 de aangiften winstbelasting verzorgd ten behoeve van de betreffende ‘swipe’-onderneming(en) van de Curaçaose zakenfamilie Grynsztein. Het OM daarover: ,,Door bij het doen van deze belastingaangiften geen melding te maken van omschreven ‘swipe’-activiteiten, terwijl zij daar wel van op de hoogte was én melding naar het oordeel van het OM geboden was onder de omstandigheden van het geval, heeft Meijburg Caribbean niet gehandeld zoals het een poortwachter betaamt. Bovendien heeft zij hiermee volgens het OM bijgedragen aan het potentieel benadelen van de belastingdienst Curaçao.”

Het OM is van oordeel dat Meijburg Caribbean ‘zich schuldig heeft gemaakt aan strafrechtelijk verwijtbaar handelen door het doen van onjuiste belastingaangiftes’. Het advieskantoor zelf ‘betwist die verdenking ten stelligste’, zo blijkt uit een verklaring elders in deze editie. ,,Van onjuiste belastingaangiftes is in haar visie géén sprake”, zeggen de advocaten van het in Nederland gevestigde Sjöcrona Van Stigt.

,,Het aanvaarden van dit aanbod houdt uitdrukkelijk géén erkenning van schuld in. Met die aanvaarding voorkomt de vennootschap wel een jarenlange en kostbare juridische procedure om haar onschuld aan te tonen.”

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft de voormalig fiscaal dienstverlener een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging. Meijburg Caribbean heeft het transactieaanbod aanvaard. De onderneming van Meijburg Caribbean nam vóór 2015 aan het handelsverkeer deel met de vennootschappen KPMG Tax & Legal Services bv.

Het onderzoek Turquoise kwam voort uit eerdere zaken. Op Curaçao en in Nederland zijn als resultaat van de omvangrijke strafrechtelijke onderzoeken Troja en Cymbal meerdere personen veroordeeld voor - onder meer - witwassen met ‘dollar-swipen’ of ‘dollar-toerisme’. Hierbij is met ongeveer één miljoen creditcardtransacties aan toeristen - vooral met de Venezolaanse nationaliteit - in de jaren 2004 tot 2014 voor 320 miljoen dollar uitbetaald. De transacties werden in de boeken van de onderneming die deze creditcardtransacties kanaliseerde (de ‘swipe-onderneming’) verhuld als aankopen van kleding of medicijnen.

Meijburg Caribbean was kort na doorzoeking van haar kantoorpand door de justitiële autoriteiten niet meer als onderneming operationeel. Met de betrokken accountantsfirma is al een transactie aangegaan, waarover destijds is bericht. ,,Daarnaast is het fiscale nadeel voor de Belastingdienst reeds door de ‘swipe’-onderneming gecompenseerd door middel van naheffingen en fraudeboetes”, licht het OM toe. In het persbericht legt het OM nog eens de rol en functie van het TBO uit. TBO is een projectmatige samenwerking tussen gespecialiseerde eenheden van het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Parket van de Procureur-Generaal op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. TBO focust zich op een aanpak van corruptie en ondermijnende financieel-economische criminaliteit en doet daarbij onder meer onderzoek naar (belasting)fraude, valsheid in geschrifte en witwassen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).