Knops: ‘take it or leave it’ voor voorwaarden bij financiële steun

Van onze correspondent

Den Haag - ,,Eens temeer zien we nu wat eigenlijk al langer zichtbaar was, namelijk dat de landen hun eigen autonomie niet kunnen dragen.”

knopsDuidelijke taal van CDA-staatssecretaris Raymond Knops in een Kamerbrief over de tweede tranche van liquiditeitssteun, waarin hij laat weten van mening te zijn dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten hun autonomie niet aankunnen.

En om het concreet te maken: ,,De voorgestelde steun stelt Aruba in staat om tot eind juni 2020 te blijven functioneren. Dit geldt ook voor Curaçao en/of Sint Maarten indien zij tijdig instemmen met het gedane voorstel.” Eind juni is over minder dan anderhalve maand.

De coronacrisis maakt ‘meer dan ooit’ duidelijk hoe kwetsbaar de landen zijn, schrijft Knops aan de Tweede Kamer over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van afgelopen vrijdag. Het beroep op solidariteit binnen het Koninkrijk - en dus het verzoek om financiële steun - is ‘begrijpelijk’, vindt hij. Maar net als bij de eerste tranche benadrukt de bewindsman dat dit twee kanten op moet werken. Dus er zijn voorwaarden verbonden aan de steun uit Nederland.

Het gaat op advies van het College (Aruba) financieel toezicht om zachte leningen voor de periode tot 30 juni. Uiterlijk om 17.00 uur Nederlandse tijd vandaag moeten de landen het voorstel aanvaarden. Dat is 11.00 uur lokale tijd. Van onderhandelen kan geen sprake meer zijn, het is ‘take it or leave it’: ,,Voor ieder land dat het voorstel niet tijdig heeft aanvaard, zal het voorstel komen te vervallen.”

Voor Knops is het belangrijk dat het geld bij de juiste mensen terechtkomt. Hij wil ‘scherp houden met wie de solidariteit beoogd is’, namelijk dat deel van de bevolking en bedrijven van de eilanden dat het hoofd niet boven water kan houden. De kloof tussen rijk en arm neemt door de crisis toe, schrijft hij. Na de eerste liquiditeitssteun moeten de landen nu toch echt hervormingen doorvoeren om het weerstandsvermogen te versterken, met name op sociaaleconomisch gebied, ‘zodat het besteden van Nederlands belastinggeld leidt tot concrete afrekenbare verbeteringen’.

Knops is niet van plan op dit gebied iets terug te nemen van de gestelde voorwaarden aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten: ,,Zonder dit soort maatregelen die de weerbaarheid van deze samenlevingen op termijn zullen versterken, heeft het voor niemand zin om nu vanuit Nederland grote bedragen financiële steun ter beschikking te stellen.”

De Tweede Kamer debatteert vandaag vanaf 11.00 uur Nederlandse tijd (5.00 uur lokale tijd) met de staatssecretaris over officieel de eerste tranche liquiditeitssteun, maar de verwachting is dat het ook veel breder over de problematiek op de eilanden gaat.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.