• Knops: Verdere steun afhankelijk van afspraken en resultaten

  • Liquiditeitssteun Nederland op termijn niet meer via overheid

Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Den Haag - ,,Het gesprek de komende tijd is niet vrijblijvend”, aldus staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Verdere steun van Nederland aan de Caribische landen van het Koninkrijk - Curaçao, Aruba en Sint Maarten - is ‘afhankelijk van afspraken en resultaten’, schrijft Knops in een gisteren uitgelekte brief van 13 mei aan de Rijksministerraad (RMR).

steunIn de volgende RMR, gepland op 3 juli, zal worden getoetst of is voldaan aan de voorwaarden die de Nederlandse regering in de RMR-vergadering van gisteren aan het pakket heeft verbonden. Of beter gezegd: heeft willen verbinden, want de Caribische landen hebben ‘nader beraad’ gevraagd.

Knops geeft aan dat een en ander afgelopen week ook door de Nederlandse minister-president Mark Rutte (VVD) - tevens voorzitter van de RMR - in het overleg met Curaçao, Aruba en Sint Maarten is ‘onderstreept en toegelicht’.

,,We beleven letterlijk en figuurlijk ongekende tijden”, zo karakteriseerde Rutte dinsdag de situatie waarin het Koninkrijk zich bevindt, in een videogesprek met de ministers-presidenten Eugene Rhuggenaath van Curaçao, Evelyne Wever-Croes van Aruba en Silveria Jacobs van Sint Maarten.

,,Een pandemie die slachtoffers maakt en grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid. En direct hiermee verbonden een economische crisis, die zijn weerga niet kent en waarvan de gevolgen ons en de generaties na ons nog lang zullen raken”, vervolgt Knops zijn brief. Gisteren werd gesproken over een tweede pakket aan liquiditeitssteun van Nederland aan de Caribische landen. Dit op basis van het advies van het College (Aruba) financieel toezicht C(A)ft.

,,Daaraan worden voorwaarden verbonden waaraan de landen op korte termijn tegemoet kunnen en zullen moeten komen,” schrijft de staatssecretaris. ,,Concrete maatregelen rond salarissen van politici, ambtenaren en bestuurders van overheidsbedrijven.” Ook een aantal landen-specifieke eisen. Zoals voor Curaçao ‘onvoorwaardelijke transparantie over de situatie in de financiële sector en de staat van de overheidsbedrijven’. En voor Sint Maarten het eindelijk doorvoeren van eerder afgesproken pensioenhervormingen.

Knops verwijst verder naar de RMR van begin juli vorig jaar over liquiditeitssteun voor de langere termijn. ,,Die zal niet via de overheid worden gegeven, maar via een entiteit waarmee Nederland kan sturen op resultaat.” Over de afspraken die Nederland dan maakt met Curaçao, Aruba en Sint Maarten zal de komende tijd met de landen overleg worden gevoerd ‘waarbij het C(A)ft een belangrijke rol zal blijven spelen’.

Sinds de coronacrisis zijn de Caribische landen geholpen ‘met omvangrijke medische bijstand’. Door de RMR was daarnaast inmiddels 170 miljoen euro (340 miljoen gulden) beschikbaar gesteld aan liquiditeitssteun. En 16 miljoen euro (32 miljoen gulden) uitgetrokken voor noodhulp voor de mensen die het zwaarst door de crisis worden getroffen. ,,De eerste tranche liquiditeitssteun was bedoeld om de eerste klappen op te vangen.”

Het tweede pakket voor een periode van zes weken, waarover gisteren dus nog niet is besloten omdat Curaçao, Aruba en Sint Maarten uitstel willen, ziet er aldus uit:

  • Voor Curaçao 204 miljoen gulden, waarvan 141 miljoen per omgaande en 63 miljoen inzake de loonsubsidie nadat invulling is gegeven aan de gevraagde bijdrage van werknemers;

  • Voor Aruba 113,3 miljoen florin, waarvan 63,9 miljoen per omgaande en 49,4 florin miljoen inzake de loonsubsidie, ook nadat Aruba invulling heeft gegeven aan de gevraagde werknemersbijdrage;

  • Voor Sint Maarten 53 miljoen gulden en hiervan 24 miljoen per omgaande en 29 miljoen - evenals Curaçao en Aruba - inzake loonsubsidie nadat Sint Maarten invulling heeft gegeven aan de gevraagde bijdrage van werknemers en de aanpassing van de staffel.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).