Nederland wil inzicht in risico’s financiële sector Curaçao

Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Den Haag - De regering van Curaçao en de Centrale Bank CBCS verschaffen De Nederlandsche Bank (DNB) ‘inzicht in de situatie in de financiële sector in den brede’, waaronder potentiële verliezen en waar deze neerslaan.

rmrdnbZo staat in de specifieke voorwaarden in verband met de verstrekking door Nederland van liquiditeitssteun aan Curaçao. Het betreft ten minste inzicht in de huidige kapitaals- en liquiditeitspositie van de belangrijkste financiële instellingen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen) en de prognoses voor de komende zes maanden.

Een en ander houdt verband met onder meer de problematische Girobank, die het Land mogelijk enkele honderden miljoenen gaat kosten. Ook voor enkele andere financiële instellingen geldt dat ze onder de noodregeling vallen. Een andere voorwaarde is een analyse van de voornaamste risico’s voor deze instellingen op de korte en middellange termijn.

Curaçao en de CBCS verschaffen DNB voorts ‘gedetailleerde financiële informatie’ over de voorgenomen oplossingen voor de aanpak van probleeminstellingen onder de veronderstelling dat de kosten die voortkomen uit de afwikkeling van deze problemen worden opgevangen binnen de meerjarige begrotingen van het Land Curaçao zelf.

,,Het betreft ten minste inzicht in de plannen voor Girobank, PSB Bank, Ennia en de gevolgen voor het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en de overheidsfinanciën”, aldus de gelekte brief van staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties aan de Rijksministerraad (RMR). Het College financieel toezicht (Cft) wordt hierbij wordt betrokken vanwege mogelijke gevolgen voor de overheidsfinanciën.

Een voorwaarde is tevens dat het bestuur van de Centrale Bank CBCS te Scharloo ‘weer uit ten minste drie bestuurders dient te bestaan’ die ‘aan de hoogste ‘fit & proper’-standaarden en standaarden van onafhankelijkheid zijn onderworpen’.

,,Benoeming geschiedt in afstemming met DNB”, schrijft Knops verder. Afgestemd dus met de Nederlandse Centrale Bank in Amsterdam. Het betreft ‘ten minste’ benoeming - in afstemming met DNB - op korte termijn van een voorzitter ‘die voldoet aan eisen inzake geschiktheid en betrouwbaarheid’; én, in opdracht van de voorzitter, ‘een assessment van de voltallige raad van bestuur’ (RvB), zowel de individuele leden als het collectief, ten aanzien van geschiktheid en betrouwbaarheid. ,,Aan deze voorwaarden dient vóór 1 juli 2020 te zijn voldaan. DNB zal de Rijksministerraad informeren over de wijze waarop Curaçao en de CBCS hier invulling aan hebben gegeven.” De huidige RvB bestaat uit Leila Matroos-Lasten (secretaris-directeur) en José Jardim (financieel-economisch directeur, die tevens interim-president is). De raad van commissarissen (RvC) heeft in maart aan de ministers van Financiën van Curaçao en van Sint Maarten de aanbeveling gedaan om Richard Doornbosch te benoemen tot president van de CBCS. Het streven was om Doornbosch medio juli in functie te benoemen, mits de screening door de Veiligheidsdiensten van Curaçao en Sint Maarten positief is afgerond.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).