Rhuggenaath: Minder afhankelijk en tegen ‘onrealistische voorwaarden’ Nederland

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) meent dat nu hét moment is om als bevolking van Curaçao samen een vuist te maken vóór minder afhankelijkheid en tégen de ‘onrealistische voorwaarden’ die Nederland verbindt aan verstrekking van de leningen in verband met de coronacrisis. rhuggenaathAan de vooravond van een besluit dat vandaag moet vallen in de Rijksministerraad (RMR) bereidt de regeringsleider iedereen erop voor dat er maatregelen genomen moeten worden om zo meer economisch, financieel en mentaal zelfstandig te worden, legde hij gisteren tijdens een ingelaste spoedpersconferentie uit.

,,We hebben lang politieke instabiliteit gekend. Voor degenen die denken dat Nederland de oplossing is, wil ik zeggen: Nederland is alleen geïnteresseerd in ons als we niet hun probleem worden en we niet voor ‘gedoe’ zorgen. En dan wordt deze regering telkens verweten naar de pijpen van Nederland te dansen (‘mucha mandá’), maar ik wil niet meer afhankelijk zijn van Nederland. Ben ik een ‘mucha mandá’? Nou, ik ben me bewust van de rol die Nederland in het Koninkrijk speelt en ik geloof in samenwerking, ook met de BES-eilanden. Maar als je geld leent, worden er condities gesteld. Daar ben ik het mee eens. Als ex-bankier weet ik als geen ander dat je voorwaarden moet stellen aan klanten die geld lenen, maar wel altijd met het doel dat die klant er sterker en beter van wordt. Nederland stelt onrealistische condities, waar wij niet aan kunnen voldoen.”

De minister-president: ,,Dus nu moeten we het zelf gaan doen, niet voor Nederland, maar voor onszelf. Zelf stappen nemen om vooruit te komen, met een sterke ‘mindset’ en als een interne eenheid. We moeten stoppen met de afhankelijke mentaliteit en de minderwaardigheid. We gaan dit samen bewerkstelligen, met iedereen in de samenleving: de private sector, de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), het overheidsapparaat, de vakbonden, het parlement, de oppositie en de bevolking. Iedereen die een steentje wil bijdragen is ‘bon biní’.”

Curaçao moet niet meer in de verleiding komen om via Nederland aan financiën te komen, dat is slecht voor de eigen reputatie. ,,Om financieel en economisch onafhankelijk te zijn moeten we offers brengen en pijn lijden, maar op de lange termijn worden we daar sterker van. En we kunnen het, want kijk maar naar de coronacrisis. We doen niet onder voor andere landen in de wereld en we hebben beter met elkaar samengewerkt dan ooit.” Volgens Rhuggenaath staat Curaçao op een kruispunt: ,,Óf we buigen onder de druk van buiten en volgen de besluiten die anderen voor ons nemen en ons opleggen, óf we komen samen om een eigen land te construeren.”

Met de Rijkswet financieel toezicht (Rft) wordt Curaçao klemgezet. ,,We kunnen niet naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF), niet naar de Wereldbank, niet naar de Europese Unie én niet naar onze eigen lokale banken om een lening aan te gaan. We kunnen alleen bij Nederland geld lenen en er worden zulke onrealistische eisen gesteld in deze moeilijke periode, dat we ondanks alle moeite die we doen en alle stappen die we ondernemen, hier niet aan kunnen voldoen. Zonder uitzondering moeten we dus allemaal offers brengen om de lening te krijgen en om deze terug te kunnen betalen.” De enige manier om het heft zelf in handen te nemen is om te beginnen met een grote reorganisatie van het overheidsapparaat. ,,Er moet een effectieve, efficiënte, gedigitaliseerde en veel kleinere overheid komen met nieuwe structuren, systemen en processen. Er komt een nieuw personeelsbeleid waarbij iedereen beoordeeld wordt op prestatie. Het apparaat dat in 2010 is ontworpen, is niet goed voor ons land”, aldus Rhuggenaath.

Op de korte termijn zijn er ook al andere concrete besluiten genomen. De premier somt op: Ambtenaren boven de zestig jaar kunnen met vervroegd pensioen. Het gaat om meer dan 300 mensen. Er is 35 miljoen gekort dit jaar in het overheidsapparaat, maar er wordt nog eens bezuinigd met 10 procent, wat een structurele besparing oplevert van 25 tot 30 miljoen gulden. Voor de komende drie jaar worden alle salarissen van het overheidspersoneel en alle overheidsinstanties bevroren, de zogenoemde nullijn. De omzetbelasting (ob) van 7 procent wordt verhoogd naar 9 procent. De producten zonder ob blijven gehandhaafd en de producten met 6 procent ob blijven ook hetzelfde. De benzine- en dieselprijzen worden in stand gehouden ondanks dat de olieprijzen gedaald zijn. De opbrengsten komen in het Steunfonds en worden gebruikt voor sociale ontwikkeling. Van de ministers en parlementsleden wordt 10 procent ingehouden op het salaris. Er mag niet meer dan 60 uur ‘overtime’ gewerkt worden, de rest wordt opgenomen als ‘time back’. Er wordt 5 procent extra geheven op geldtransacties via Moneygram en Western Union. Op aanraden van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en het IMF, is besloten geen solidariteitsheffing in te voeren maar de indirecte belastingen te verhogen waardoor degenen die andere belastingen niet betalen, ook bijdragen. De salarissen in overheidsbedrijven en -stichtingen worden teruggebracht naar het niveau van ambtenaren. Dit plan is al getekend en goedgekeurd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).