Rhuggenaath: Digitaal onderwijs is mogelijk

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Leerlingen in het funderend onderwijs (fo) kunnen vanaf 1 juni weer naar school. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) heeft daartoe besloten na intensief overleg met de schoolbesturen. foDat zei premier Eugene Rhuggenaath gisteren tijdens de persconferentie van de regering. Rhuggenaath is tevens minister van OWCS. ,,We hebben ervoor gekozen dat alle fo-scholen op dezelfde dag opengaan, onder andere om de onrust weg te nemen bij ouders en leerlingen”, zegt Rhuggenaath. Het gaat om alle door de overheid gesubsidieerde scholen. Maandag gaan de scholen van het middelbaar onderwijs open, maar alleen voor de examenklassen: vwo-6, havo-5, vsbo-4 en het laatste jaar van het sbo. Ook hbo-opleidingen en universiteiten kunnen studenten ontvangen die tentamens en examens moeten afleggen.

Het centraal examen voor de middelbare scholen gaat dit jaar niet door. De leerlingen sluiten het laatste jaar af op basis van het programma toetsing en afsluiting. Wie niet in een keer slaagt voor vwo, havo of vsbo, krijgt een herkansing en mag het resultaat verbeteren met een herkansing in twee vakken. Voor het sbo geldt een aangepast programma, afgestemd op elke leerling in het laatste jaar, wat betreft vakken en deelcertificaten. De scholen zelf zullen de examenleerlingen informeren over de exacte openingsdata en lesroosters. Volgens Wladimir Kleinmoedig, interim-directeur Onderwijs bij het ministerie, heeft de Nederlandse onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in antwoord op vragen van het ministerie laten weten dat de Curaçaose diploma’s hun waarde behouden voor vervolgopleidingen in Nederland.

De opening van de scholen gebeurt in navolging van de richtlijnen van het ‘nieuwe normaal’ en na inspectie van de hygiënebrigade. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met de regel van twee meter afstand en de instructies voor hygiëne. De overheid draagt bij in de kosten om aan alle eisen te kunnen voldoen, zoals het verbeteren van toiletten en wasbakken en de beschikbaarheid van schoonmaakmiddelen, zeep en papieren droogdoekjes. Het dragen van mondkapjes wordt afgeraden, zegt Kleinmoedig, die erop wijst dat ook ouders en leerlingen mee moeten werken en zich aan de algemene leefregels moeten houden om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Kleinmoedig geeft als tip mee om met een eigen bidon met water en een flesje handsanitizer naar school te komen.

Voorlopig zullen de leerlingen van de niet-examenklassen van de middelbare scholen en het hoger onderwijs de lessen nog op afstand moeten volgen en zo mogelijk digitaal. Kleinmoedig: ,,De leerkrachten worden daarbij begeleid en krijgen instructies.” De overheid voert een onderzoek uit om te achterhalen in hoeverre kinderen geen toegang hebben tot het internet en dus het digitale platform dat scholen kunnen bieden. De regering wil het proces van digitalisering in het onderwijs versnellen. Rhuggenaath: ,,In onze visie is onderwijs op afstand en digitaal mogelijk. Op basis van de informatie uit de enquête krijgen we een beeld van wat er nodig is om te garanderen dat alle kinderen mee kunnen doen. Dat gebeurt in goede samenwerking met de scholen.” De regering werkt aan een databank voor het verbeteren van de infrastructuur in wijken en huizen. ,,Er is extreme armoede op Curaçao”, zegt Rhuggenaath. ,,We moeten ervoor zorgen dat geen enkel kind wordt uitgesloten en dat kinderen gelijke kansen hebben.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).