Minister Mc William: Veel bedrijven hebben hun zaakjes niet op orde

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De verstrekking van de loonsubsidie in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) verloopt niet vlekkeloos; uit tal van sectoren en van diverse bedrijven zijn er klachten dat ondernemingen tot nu toe niet kregen waar ze op hadden gerekend of dat ze zelfs nog helemaal geen uitkering ontvingen.

nowIn reactie zegt minister Giselle Mc William (MAN) van Economische Ontwikkeling tegenover het Antilliaans Dagblad dat zij daarentegen juist veel positieve reacties krijgt van zaken die blij zijn met de NOW-tegemoetkoming, waarmee de Curaçaose overheid bedrijven in deze coronacrisis deels probeert te ondersteunen.

,,Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. Zeker gezien het feit dat wij dit vanuit de overheid in een recordtijd hebben opgezet”, aldus de bewindsvrouw. Met de NOW-regeling is het de bedoeling dat ondernemingen, ondanks een omzetverlies van minimaal 25 procent of meer, in staat werden gesteld over de maand april al hun personeel te behouden én volledig uit te betalen.

Bijna twee weken verder in de maand mei, zijn er diverse ondernemers die de redactie op voorwaarde van anonimiteit laten weten weliswaar de lonen over april al te hebben uitbetaald, maar nog niet de volledige tegemoetkoming van de overheid op hun bankrekening gestort te hebben gekregen, of zelfs nog helemaal niets.

Ook de communicatie met de diverse bij de NOW-regeling betrokken instanties blijkt niet altijd eenvoudig. Het gaat om de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en het speciaal opgerichte Fondo di Sostén. Laatstgenoemde laat weten dat er ‘heel erg veel aanvragen zijn binnengekomen’ en dat het NOW-team sinds maandag is versterkt met extra medewerkers.

Volgens Mc William blijkt er in verband met de NOW-operatie een groot aantal bedrijven te zijn ‘die hun zaakjes niet op orde hebben’. ,,Velen betalen geen belasting of hebben dat nooit gedaan. Dat mag verteld worden.” Deze zaken komen dan niet in aanmerking voor loonsubsidie. ,,Ook blijkt dat veel bedrijven niet aan hun wettelijke verplichting hebben voldaan om hun werknemersbestand bij de SVB up-to-date te houden, en daardoor een lagere subsidie hebben ontvangen dan verwacht. Er wordt over nagedacht of hiervoor een oplossing kan worden gevonden.”

Over de bedrijven die nog helemaal geen bericht hebben gekregen, laat staan een uitkering, zegt Mc William: ,,Op dit moment heeft meer dan 80 procent van de door SVB in behandeling genomen bedrijven betaald gekregen. Er zijn nog ondernemingen onder behandeling bij de Adviescommissie, SBAB (Stichting Belastingaccountantsbureau) en SVB, waaronder de later toegevoegde sectoren. De meeste van deze bedrijven hebben bericht ontvangen van SVB over de status.”

Minister Mc William wijst er verder op dat ‘het hier gaat om de eerste aanvraagmaand’. ,,Dus het proces duurt wat langer. Volgende maand, over mei, is het de verwachting dat alles sneller zal gaan.”

De bewindsvrouw verder: ,,Juist in verband met de correcte omgang met de verkregen gelden (liquiditeitssteun van Nederland in de vorm van een renteloze lening, red.) en de verantwoording van de besteding ervan, keren wij niet zomaar uit. Er wordt op verantwoordelijke wijze mee omgegaan en door de Belastingdienst, SVB en SBAB gecontroleerd of door ondernemers is voldaan aan de complianceregels.”

In een eerste tranche ontving het Land Curaçao 177 miljoen gulden steun van Nederland. Lang niet het volledige bedrag is naar de economie of het behoud van banen gegaan. Conform het advies van het College financieel toezicht (Cft), dat zich daarvoor mede had gebaseerd op een tussenrapportage van de Commissie Noodfonds, was van dit bedrag - bedoeld voor april en de eerste helft van mei - 63 miljoen gulden bestemd voor het ‘Steunpakket’: namelijk 42 miljoen per maand vermenigvuldigd met anderhalf. De rest van de liquiditeitssteun,114 miljoen, is bedoeld om aan te wenden in verband met de terugloop van de ontvangsten van de overheid (begrotingssteun). De verhouding komt daarmee op nog geen kwart, namelijk minder dan 24 procent, voor het Steunpakket en ruim 75 procent voor de overheid.

Volgens de Commissie Noodfonds was die 42 miljoen per maand bedoeld voor ‘maatregelen ter behoud van werkgelegenheid werknemers’. De commissie had daarnaast nog een flinke wensenlijst, maar daar kon het Cft in verband met de eerste tranche niet mee instemmen. Komende vrijdag, 15 mei, beslist de Rijksministerraad (RMR) over de tweede tranche; eveneens op basis van advies van het Cft.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).