‘Openstellen grenzen voor toerisme zoals voorheen geen reële optie’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Om de effecten van de coronacrisis op de eilandelijke economieën op te vangen, zal er als het aan het RIVM in Nederland ligt, in overleg met Nederland en de Wereldbank een economisch ondersteunings- en herstelprogramma moeten worden opgesteld.

leeg,,Dit is mede van belang, omdat de economische schade direct of indirect negatieve effecten op de volksgezondheid kan hebben”, schrijft prof. dr. Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu), in een brief aan de vier ministeries van Gezondheid van de landen van het Koninkrijk: Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland.

Het openstellen van de grenzen voor toerisme, zoals het was voorafgaand aan de epidemie, is voor nu ‘geen reële optie’, stelt Van Dissel, omdat dit mogelijk zal leiden tot een politiek en sociaal onaanvaardbaar maar ook reëel risico voor de lokale bevolking. ,,Gezien de forse inkomstenderving is er reëel risico dat de economie langdurig serieuze schade op zal lopen”, aldus RIVM in een brief van 24 april.

Maatregelen om toerisme op de eilanden weer toe te laten en gelijktijdig import van nieuwe casuïstiek te voorkomen, lijken nog lastig te verwezenlijken, meent Van Dissel. ,,Om economisch te kunnen overleven, zal de toeristenindustrie vroeg of laat weer opgestart moeten worden. De wereld post-Covid-19 zal echter niet meer hetzelfde zijn als voorheen.”

,,Indien er geen structurele maatregelen worden genomen, zou het beslag dat toeristen op deze beperkte zorgcapaciteit zouden kunnen gaan leggen, mede gezien de lange behandelweg, te hoog kunnen zijn om voldoende capaciteit beschikbaar te houden voor de lokale zorgbehoefte.”

Er lijken volgens Van Dissel, die over Curaçao zegt dat de transmissie - ‘dankzij zeer strenge maatregelen’ - beperkt bleef, voor de korte termijn geen adequate maatregelen te bedenken om bij de huidige incidenties in de bronlanden het toerisme met bezoekers die voor een beperkte periode naar de eilanden komen, weer op te starten zonder dat er drastische aanpassingen in werkwijze binnen deze industrie worden gerealiseerd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).