Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In een nieuw landsbesluit van 6 mei wordt een versoepeling van het inreisverbod ingevoerd. Het besluit gaat in op 8 mei.

F01 Hato in stilte gehuld 3De volgende personen mogen Curaçao dan inreizen: personen afkomstig uit Curaçao die in het buitenland een studie volgen; die in nijpende omstandigheden verkeren en aan wie op verzoek toestemming hiervoor is verleend. Ook personen die zich permanent op Curaçao willen vestigen en zich daartoe voor 16 maart 2020 uit de basisadministratie van hun woonplaats hebben uitgeschreven mogen het eiland ‘gefaseerd’ binnenkomen. Dit geldt tot slot ook voor ingezetenen.

Overigens wordt eraan toegevoegd dat deze uitgezonderde groepen niet onbeperkt mogen inreizen omdat zowel de lokale zorgcapaciteit als de capaciteit van de quarantaine- of isolatie-inrichting beperkt is. Want, zo staat ook in het landsbesluit, deze personen mogen inreizen onder de voorwaarde dat ze twee weken in quarantaine verblijven op een door de overheid aangewezen plek. ,,De kosten verbonden aan de tijdelijke afzondering in de verplichte quarantaine- of isolatie-inrichting komen voor rekening van de persoon - of diens ouders, voogd of verzorger in het geval de persoon minderjarig is - die Curaçao inreist, tenzij deze persoon van deze kosten is uitgezonderd.”

Aan deze versoepeling liggen verschillende overwegingen ten grondslag. Zo wordt genoemd dat er sinds de laatste verlenging van het inreisverbod het aantal geconstateerde besmettingen niet verder is toegenomen. Hoewel de gevaren nog niet geweken zijn, is een versoepeling van het inreisverbod mogelijk, ‘met dien verstande dat de personen die uitgezonderd zijn van het inreisverbod onderhevig zijn aan strengere medische protocollen en quarantainemaatregelen’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).