Extra waarborg brandstofprijs Curoil 'noodzakelijk'

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Als de continuïteit van de brandstof- en energievoorziening niet gegarandeerd is, dan is dat een gevaar voor de Curaçaose samenleving. Het eiland heeft dan een groot probleem, want de gehele economie is daarop gebaseerd.

brandstofNiet alleen het particulier vervoer is afhankelijk van brandstof, maar ook Aqualectra kan geen stroom en water leveren zonder brandstof. Daarnaast is er het vlieg- en scheepvaartverkeer waarvan het eiland voor levering van goederen afhankelijk is.

Het is om deze reden dat er in de brandstofprijzen per 5 mei een extra waarborgingscomponenten in de tariefopbouw is opgenomen van 22 cent. ,,Het gaat niet om de bedrijven Curoil of Aqualectra, maar om het behoud van de brandstofvoorziening”, zo legt Edwin Bogert, hoofd juridische zaken van het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) - belast met het vaststellen van de brandstoftarieven - uit, nadat er nogal wat ophef ontstond over deze extra kosten voor de consument.

Curoil en Aqualectra zien als gevolg van de coronacrisis de inkomsten sterk dalen. Uit een impactstudie komt naar voren dat beide bedrijven elk zo’n 40 miljoen gulden aan liquiditeitstekorten zullen hebben aan het einde van het jaar. Deze tekorten zijn overigens nadat er kostenbesparende maatregelen zijn getroffen, aldus Bogert. ,,De component van 22 cent in de benzine en 12 cent in de dieselprijs is overigens nog steeds niet genoeg voor het dekken van de extra opgelopen tekorten door de coronacrisis. Deze componenten leveren Curoil 1,5 miljoen gulden per maand op, tot en met december 12 miljoen, terwijl het liquiditeitstekort op 40 miljoen geschat is. Uiteindelijk hebben we geadviseerd om toch een tariefsverlaging van 10 cent door te voeren om zo de kosten voor de gemeenschap omlaag te brengen en de economie te ontzien.”

Bij Curoil en Aqualectra is de afzet sterk teruggelopen. Bogert: ,,Als gekeken wordt naar de afzet van Curoil dan is vastgesteld dat de benzine- en dieselafname door particulieren met 50 procent is ingezakt. Ook bij Aqualectra is er een afzetvermindering van brandstoffen van 15 tot 20 procent. En dan is er nog de luchtvaart- en scheepvaartmarkt waar de afzet nihil is.”

Hij erkent overigens dat het een geluk is dat de brandstofprijzen op de internationale markt gedaald zijn. ,,Maar voor de prijzen in mei kijken we naar de facturen van de maand maart. We zien dus in mei pas de prijsdaling van de maand maart terug. Tussen de voorgaande prijzen en de nieuwe prijzen is er een verschil van 32 cent bij benzine en 23 cent bij diesel. Dat is puur op basis van lagere aankoopprijzen. Zonder crisis hadden we een dergelijke verlaging kunnen doorvoeren. Maar als gevolg van de crisis en om de brandstofvoorziening te kunnen waarborgen, moeten we een extra waarborgcomponent invoeren in de tariefberekening.”

Overigens is het zo dat de olieprijzen in april en mei nog verder zijn gedaald. Toch stelt Bogert dat Curoil daar niet per definitie nu al van profiteert. ,,Omdat de raffinaderij al twee jaar de lokale markt niet voorziet van brandstof, moet dat op de internationale markt ingekocht worden. Konden bij de raffinaderij telkens kleine hoeveelheden gekocht worden, op de internationale markt moet er in grote hoeveelheden ingeslagen worden, voorraden van twee of drie maanden. Deze producten zijn dus al langer geleden tegen hogere prijzen opgekocht en komen nu pas op de markt. Als bij de nieuwe voorraden de prijzen sterk gedaald zijn, dan kan dat in de komende maanden mogelijk wel zorgen voor een verlaging in de brandstofprijzen. Overigens zal de extra component per maand geëvalueerd worden. Nu de interne economie weer opengaat, zal de afzet ook toenemen. Er zal van maand tot maand gekeken worden naar de ontwikkelingen”, aldus Bogert.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).