Ultimatum en uitnodiging op zelfde dag

Van een onzer verslaggevers Willemstad - De vijf vakbonden die eisen dat de loontrede van ambtenaren alsnog uitbetaald wordt en de Curaçaose regering hebben elkaar op dezelfde dag schriftelijk benaderd.

konketDe bonden kwamen donderdag met een ultimatum voor zaterdag 2 mei, terwijl vanuit Fort Amsterdam diezelfde dag een uitnodiging de deur uitging voor het bijwonen van de vergadering van de Raad van Ministers deze week.

Of de brieven elkaar net gekruist hebben zonder dat partijen van elkaars standpunt op de hoogte waren, werd gisteren niet duidelijk. Minister Armin Konket van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) zegt dat hij vandaag laat uitzoeken ‘hoe laat de mailwisseling heeft plaatsgevonden’. De voorzitter van onderwijsvakbond Sitek, Darius Plantijn, een van de vijf bonden, heeft geen antwoord gegeven op vragen van deze krant. Ook niet op de vraag of de vakbonden de uitnodiging om woensdag naar Fort Amsterdam te komen zullen aannemen.

Minister Konket nodigt in de brief van 30 april de voorzitters van de vakbonden Abvo, NAPB, SAP, Sitek en StrAF uit om aanwezig te zijn bij de vergadering van de Raad van Ministers van 6 mei. ,,U wordt om 11.00 uur ’s morgens verwacht”, schrijft de minister. ..Dit naar aanleiding van uw schrijven van 24 april jongstleden.” In die brief van 24 april eisen de bonden uiterlijk woensdag 29 april een toezegging van betaling van de loontrede en omdat die uitblijft, wordt de druk op de regering donderdag 30 april opgevoerd met een ultimatum om uiterlijk zaterdag (2 mei) te reageren. Procederen is niet wat zij willen, maar door ‘het handelen van het Land Curaçao is dit niet uit te sluiten’, zo eindigen de vakbondsvoorzitters het schrijven van 1,5 A4’tje.

Het volharden van de vakbonden roept vraagtekens op in een periode van crisis waarin juist solidariteit gevraagd wordt van alle partijen en er ook binnen het overheidsapparaat flink bezuinigd moet worden. Het gaat om een bedrag van 6,6 miljoen gulden, dat zou moeten worden uitgekeerd na een besluit van de Raad van Ministers op 26 februari, nog voor de uitbraak van de coronacrisis. In verband met de gevolgen van de voorzorgsmaatregelen werd vervolgens besloten om de uitbetaling van de loontrede op te schorten. De bonden houden voet bij stuk en zijn van mening dat het gaat om ‘een wettelijke en arbeidsrechtelijke financiële verplichting van het Land naar de werknemers’.

Donderdag zei BPD-minister Armin Konket in deze krant dat alleen het feit dat de vijf vakbonden eisen dat de loontrede per 1 mei wordt uitbetaald, al duidelijk maakt ‘dat zij niet inzien hoe groot de sociale, financiële en economische implicaties zijn van de coronaviruspandemie’. Die gigantische gevolgen rechtvaardigen het opschorten van de uitbetaling. Woensdag is in de Raad van Ministers besloten om de vakbonden die vertegenwoordigd zijn in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) uit te nodigen voor een vergadering van de ministerraad en dan de sociale, financiële en economische gevolgen van de pandemie voor Curaçao uiteen te zetten en eventuele onduidelijkheden voor de vakbonden op te helderen. De dag daarna heeft minister Konket de uitnodiging verstuurd met het verzoek om, ‘rekening houdend met de voorschriften van social distancing’, één vertegenwoordiger per vakbond af te vaardigen. De BPD-minister wil uiterlijk morgen 15.00 uur weten of de bonden op het verzoek ingaan.

In een brief van 20 april heeft de regering al aangegeven bereid te zijn een en ander toe te lichten. ,,De vakbonden zijn niet ingegaan op dit aanbod”, zei Konket woensdag. Wat volgt is de brief van 24 april aan de BPD-minister en de Raad van Ministers waarin de vijf vakbonden stellen dat zij wel begrip hebben voor de huidige situatie, maar desondanks ‘niet akkoord gaan met het voornemen van het land om de uitbetaling van de loontrede 2019 op te schorten’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).