Verzoek aan fiscus om april, mei en juni pas in 2021 te betalen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Aqualectra doet in verband met het verwachte cashtekort in de resterende maanden van 2020 als gevolg van de coronacrisis formeel het verzoek om uitstel van betaling van belastingen en premies.

aqualectraDat is een nieuwe en extra tegenvaller voor het Land Curaçao, dat al vóór de crisis kampte met tekorten - van voorgaande jaren en ook over 2020 - en met de sluiting van de (lucht)grenzen, gevolgd door de lockdown, geconfronteerd wordt met minder inkomsten. Begin vorige maand werd de inkomstenderving voor de overheid gecalculeerd op 385,5 miljoen; het is onbekend waar de suppletoire begroting 2020 van uitgaat.

Al eerder berichtte de Commissie Noodfonds dat overheids-nv’s als Aqualectra, Curoil en de luchthaven te maken hebben met omzetverlies en verliezen. Vorige week berichtte deze krant dat Aqualectra te maken heeft met fors minder afname van stroom en water, maar óók dat consumenten (bedrijven en huishoudens) kennelijk naar eigen inzicht bepalen of, wanneer en hoeveel van de rekening wordt betaald.

Dit leidt tot een verwacht negatieve kaspositie van 41 tot 44 miljoen gulden per eind 2020. De directie gaat in verband hiermee het gesprek aan met de drie vakbonden bij het nutsbedrijf. Ook wordt leveranciers verzocht in te stemmen met latere betaling. Zo is met brandstofleverancier Curoil overeengekomen de facturen pas de komende weken te voldoen. Maar óók gaat er een brief naar de Belastingdienst met het verzoek om uitstel van betaling en dus een betalingsregeling om te voldoen aan de belastingverplichtingen alsmede afdrachten van sociale premies.

Bij Aqualectra staan zo’n 580 werknemers op de loonlijst. Hun gezamenlijke loonbelasting en premies (werknemers- en werkgeversdeel) vormen maandelijks een aanzienlijk bedrag, wat nu tijdelijk niet in de Landskas belandt. Het energiebedrijf geeft aan dat het vooralsnog de maanden april, mei en juni betreft, met het verzoek aan de fiscus om deze pas in 2021 te voldoen.

In de prognose gaat het nutsbedrijf uit van een afname van de afzet van elektriciteit met 40 procent tussen april en december en een verminderde vraag naar water met 20 procent. Voorts houdt Aqualectra er in de berekeningen rekening mee dat 80 procent van de facturen wordt betaald.

Het personeel is vorige week geïnformeerd over de ernstige situatie bij het nutsbedrijf. De vakbonden ontvingen apart een schrijven over de noodzaak om te snijden in bepaalde secundaire voorzieningen. Daarmee wordt, alles bij elkaar, 14,5 miljoen op de loonkosten bespaard tot aan de jaarwisseling.

 

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.