Konket over eis loontrede: Geen besef implicaties coronacrisis

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Dat vijf vakbonden eisen dat de loontrede per 1 mei wordt uitbetaald, maakt duidelijk ‘dat zij niet inzien hoe groot de sociale, financiële en economische implicaties zijn van de coronavirus-pandemie'. Die gigantische gevolgen rechtvaardigen het opschorten van de uitbetaling.

bondenDat is het standpunt dat MAN-minister Armin Konket van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) gisteren heeft voorgelegd tijdens de Raad van Ministers, de wekelijkse vergadering van het kabinet. Besloten is om de vakbonden die vertegenwoordigd zijn in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) uit te nodigen voor een vergadering van de ministerraad en dan de sociale, financiële en economische gevolgen van de pandemie voor Curaçao uiteen te zetten en eventuele onduidelijkheden voor de bonden op te helderen. Dat laat Konket desgevraagd weten.

Het gaat om een bedrag van 6,6 miljoen gulden dat zou moeten worden uitgekeerd na een besluit van de Raad van Ministers op 26 februari, nog voor de uitbraak van de coronacrisis. Op het laatste moment en na veel protest uit de samenleving werd vorige maand besloten de uitbetaling op te schorten.

In een brief van 20 april heeft de regering al aangegeven bereid te zijn toelichting te geven op de opschorting van de uitbetaling van de loontreden voor het jaar 2020. ,,De vakbonden zijn niet ingegaan op dit aanbod”, zegt Konket. Wat volgt is een brief van 24 april aan Konket en de Raad van Ministers waarin de vijf vakbonden - Abvo, politiebonden NAPB en SAP, onderwijsbond Sitek en douanevakbond STrAF- stellen dat zij wel begrip hebben voor de huidige situatie, maar desondanks ‘niet akkoord gaan met het voornemen van het land om de uitbetaling van de loontrede 2019 op te schorten’. De bonden beroepen zich erop dat het gaat om ‘een wettelijke en arbeidsrechtelijke financiële verplichting van het Land naar de werknemers’.

De bonden vroegen uiterlijk woensdag 29 april (gisteren, red.) een schriftelijke bevestiging van de regering dat geen uitvoering zal worden gegeven aan het voornemen en ‘dat het land uiterlijk op 1 mei 2020 zal overgaan tot uitbetaling van de loontrede 2019’. De vakbonden zouden een commissie instellen die onderzoek zou doen naar de gevolgen van de voorzorgsmaatregelen die de overheid moest nemen om een uitbraak van Covid-19 te voorkomen op Curaçao. Daarin zou behalve de loontrede ook de aangekondigde solidariteitsheffing, de nullijn en vroegtijdige uitdiensttreding worden meegenomen. De commissie zou alternatieven aandragen.

Minister Konket probeert al sinds vorig jaar een akkoord te bereiken over ‘de nullijn’, het bevriezen van de ambtenarensalarissen. Dat is nodig voor een evenwichtige overheidsbegroting, een eis van het College financieel toezicht (Cft). Een nullijn betekent geen periodieke verhoging van het salaris van ambtenaren (de loontrede), geen uitbetaling van de tweejaarlijkse drie-procentuitkering (lumpsum) aan diegenen die de hoogste salarisschaal hebben bereikt en dat de indexering van de salarissen wordt stopgezet.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.