Curaçao werkt in hoog tempo aan Landsverordening uitzonderingstoestanden

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Curaçao heeft een Landsverordening uitzonderingstoestanden in de maak.

 

noodwetZo verneemt het Antilliaans Dagblad uit meerdere welingelichte bronnen. Deze ‘crisiswet’ geeft de regering, in het bijzonder de premier, zeer vergaande bevoegdheden. Anders dan bijvoorbeeld Sint Maarten, dat al wel een Landsverordening uitzonderingstoestand heeft en waar bij Landsbesluit van 4 april de ‘uitzonderingstoestand’ is afgekondigd in verband met de coronacrisis, kent Curaçao deze bijzondere wet nog niet.

Artikel 96 van de Staatsregeling van Curaçao geeft de opdracht om een Landsverordening uitzonderingstoestanden te maken. Sint Maarten heeft daar per 10-10-‘10 aan voldaan. Het bewuste artikel in de Curaçaose Staatsregeling zegt: ,,Bij landsverordening wordt bepaald in welke gevallen ter handhaving van de uit? of inwendige veiligheid bij Landsbesluit een door de landsverordening als zodanig aan te wijzen uitzonderingstoestand kan worden afgekondigd. De landsverordening regelt de gevolgen”.

De Statenleden beslissen direct na de afkondiging van een uitzonderingstoestand en ook - zolang deze niet bij Landsbesluit is opgeheven - telkens wanneer zij dit nodig oordelen, over het voortduren ervan. Zo vermeldt de Staatsregeling verder. Curaçao had enige tijd terug een ontwerp ingediend bij de Raad van Advies (RvA). Het hoogste adviescollege adviseerde echter niet positief en het ontwerp behoefde aanpassing. De afgelopen periode, na de afkondiging van de ‘crisissituatie’ door premier Eugene Rhuggenaath op 13 maart jongstleden (op grond van de Landsverordening rampenbestrijding, die momenteel uitgebreid en geactualiseerd bij de Staten aanhangig is), is in hoog tempo gewerkt aan een ontwerp dat naar verluidt spoedig klaar is voor indiening bij het Curaçaose parlement.

Op het moment maakt de regering-Rhuggenaath gebruik van de Landsverordening openbare orde; de bijna een eeuwoude ‘Verordening van de 9de juni 1921’, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, waarin het verbod is opgenomen om opzettelijk of door schuld gevaar van besmetting met een besmettelijke ziekte voor anderen te doen ontstaan; en de Landsverordening openbare manifestaties. In het verleden heeft professor Lodewijk Rogier van de University of Curaçao (UoC) in een lezing betoogd dat de Landsverordening openbare orde tekortschiet in een noodtoestand. Er is na de staatkundige ontmanteling van 10 oktober 2010 nauwelijks regelgeving op het gebied van de openbare orde, aldus Rogier alweer een paar jaar terug. De vrees bestaat dat allerlei straffen die op grond van de huidige ministeriële regeling zijn opgelegd, niet kunnen en dus eventueel bij de rechter geen stand zullen houden. De vraag is verder of er momenteel voldoende wettelijke grondslag is voor de beperking van de grondrechten die inwoners van Curaçao nu met de lockdown meemaken, zoals inbreuk op de bewegingsvrijheid van burgers en het recht te werken.

 

 Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).