Vanaf morgen website fondodisosten.org in gebruik

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het Curaçaose steunpakket NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) zal vanaf morgen voor werkgevers toegankelijk zijn. Dan wordt een speciale website gelanceerd. alivioDat meldt voorzitter Daisy Tyrol-Carolus van de Commissie Noodfonds Covid-19 in het kader van het pakket van sociaaleconomische steunacties, namelijk ‘Alivio 2’. In een schrijven aan stakeholders meldt de commissie de geplande inwerkingtreding van het eerder aangekondigde pakket.

De commissie heeft gewerkt aan de inrichting en het opzetten van het portaal ten behoeve van de uitvoering van de diverse steunacties. Zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), bijstand aan zelfstandige ondernemers, baanverliesuitkering en de kredietfaciliteit aan het midden- en kleinbedrijf (MKB).

,,De aanvraagprocedure, instructies en de online aanvraagformulieren zullen vanaf aanstaande zaterdag 18 april beschikbaar zijn”, schrijft de voorzitter. Tyrol-Carolus meldt verder dat werkgevers vervolgens vijf kalenderdagen de tijd krijgen om zich aan te melden voor de NOW. ,,Dus tot en met woensdag 22 april.” Er is volgens de commissie een zeer gedetailleerd model gebouwd op basis van personeels- en loonkosteninformatie van de Sociale Verzekeringsbank SVB, het Centrale Bureau voor de Statistiek CBS, de Centrale Bank CBCS en de Belastingdienst waarmee de verwachte kosten en effecten van de NOW-regeling kunnen worden bepaald. Aldus de commissie in de tussenrapportage begin deze maand. Een belangrijke aanname is daarbij de per sector verwachte omzetderving. Hiervoor zijn schattingen gemaakt per (sub)categorie, gebaseerd op gegevens en verwachtingen van een groot aantal ondernemers en belangenverenigingen.

Wanneer vooralsnog het uitgangpunt wordt gehanteerd dat deze regeling betrekking zal hebben op 16.500 werknemers en het gemiddeld salarisniveau van iedere sector, dan vergt deze maatregel een bedrag van 42 miljoen per maand. ,,Het effect is dat werkgelegenheid voor deze 16.500 werknemers in stand blijft en de werkloosheid daardoor niet van 41 naar 64 procent stijgt”, aldus het rapport.

De commissie ging tot voor kort uit van de veronderstelling dat de op dat moment ‘nog nader uit te werken NOW-regeling’ vanuit dit bedrag gefinancierd kan worden. ,,Mocht de werkelijkheid anders zijn dan de gehanteerde uitgangspunten, dan kan de regering de Rijksministerraad (RMR) daarover na de eerste maand informeren,” aldus de commissie. De door de regering ter beschikking te stellen NOW-uitkering omvat 80 procent maal de verwachte omzetderving maal het brutosalaris. Voorwaarde is dat de werkgever verwacht ten minste 25 procent omzet te verliezen en het personeel in dienst blijft van de werkgever en doorbetaald wordt. Belastingen en sociale lasten zullen gewoon afgedragen moeten worden door de werkgever. Zie, vanaf morgen, voor meer informatie de website: www.fondodisosten.org


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).