Curoil, airport en Aqualectra kampen met omzetverliezen

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Meerdere belangrijke overheidsentiteiten - zoals Curoil, luchthavenholding Curaçao Airport Holding en Aqualectra - hebben kenbaar gemaakt dat de coronacrisis van grote negatieve invloed is op de financiële resultaten en zelfs de cashpositie van deze overheidsbedrijven.

curoilDat meldt de Commissie Noodfonds Covid-19 Curaçao. Genoemde ondernemingen, die actief zijn in het publieke domein, hebben te kampen met omzetverlies en mogelijke verliezen (omdat klanten niet meer kunnen betalen) die ‘een bijzonder stevig effect zullen hebben’ op hun resultaten over 2020 en op hun liquiditeitspositie. ,,Van enkele overheidsentiteiten zijn al concrete verzoeken om financieringsondersteuning ontvangen”, schrijft de commissie onder voorzitterschap van de bankier Daisy Tyrol-Carolus.

Hoewel deze situatie te verwachten was, stelt de commissie voor dat de regering initieel tracht om in overleg met de bancaire sector te komen met een oplossing van de eventuele liquiditeitsproblemen middels aanvullende kredietfaciliteiten, al dan niet door de overheid gegarandeerd.

,,Mocht dit niet (geheel) lukken, dan ligt in de verwachting dat bij voortduren van de crisis in een later stadium liquiditeitssteun nodig is.” Curoil, de overheids-nv belast met de distributie en leverantie van brandstofproducten, heeft de omzet aanzienlijk zien dalen. Zowel wat betreft het autoverkeer in verband met de lockdown, als het vliegverkeer door het sluiten van de luchtgrenzen. Door dit laatste is ook de luchthaven in problemen gekomen.

Gevraagd om een toelichting zegt de woordvoerder dat Curoil niet beschikt over het tussenrapport van de commissie en pas commentaar te geven op het moment dat het overheidsbedrijf het verslag in handen heeft. ,,Net als alle andere ondernemingen wereldwijd, wordt ook Curoil geraakt door de huidige situatie met Covid-19.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).