Verwarrende informatie Inspectie Belastingen over OB en LB

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het ministerie van Financiën en de Inspectie der Belastingen van Curaçao hebben bedrijven, die toch al zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, met een advertentie gisteren in de dagbladen - waarin wordt bekendgemaakt dat de aangiftes en afdrachten omzetbelasting (OB) en loonbelasting (LB) over het tijdvak maart 2020 uiterlijk 15 april moeten plaatsvinden - op het verkeerde been gezet.

BelastingdienstDat zeggen diverse belastingspecialisten. In de bekendmaking wordt benadrukt dat de door de regering aangekondigde (fiscale) steunmaatregelen niet zouden gelden voor het tijdvak maart 2020. En dat dus uiterlijk gisteren, 15 april, OB en LB over maart betaald had moeten zijn.

,,Deze mededeling is evenwel níet in overeenstemming met hetgeen in de aanschrijving hierover door de minister van Financiën en de minister-president is uitgegeven op 3 april 2020 en als zodanig bekendgemaakt in de Landscourant van Curaçao van die datum”, stelt een door het Antilliaans Dagblad geraadpleegde belastingexpert.

Deze aanschrijving betreft een pakket aan fiscale steunmaatregelen ter overbrugging van de periode waarin de nadelige economische gevolgen van het coronavirus voelbaar zijn. De regeling is in werking getreden met ingang van de datum van publicatie, dus 3 april. ,,Vanaf dat moment kan iedereen voor alle belastingen en niet-belastingen, dus ook sociale premies, die door de Ontvanger worden geïnd uitstel van betaling vragen en een betalingsregeling overeenkomen. Het is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk dat de overheid eerst mooie handreikingen doet en zich er vervolgens niet aan lijkt te willen houden.”

Het is ‘waanzinnig’, stelt een andere fiscalist. ,,De overheid gaat hier met gestrekt been in op een speler die al met een blessure op de grond ligt.” De deskundigen kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat de overheid deze afdrachten nodig heeft om hun beloftes voor baanbehoud waar te kunnen maken. Immers, Nederland is voor drie maanden 765,5 miljoen gulden gevraagd (waarvan 380 miljoen voor banen en economie) maar kreeg tot half mei een lening van 177 miljoen. ,,Daarmee maak je de gecreëerde verwachting niet waar. Zou dat wellicht ook de reden zijn dat het pakket met maatregelen nog niet definitief is?”

Een andere belastingadviseur spreekt van een ‘dode mus’ en ‘een sigaar uit eigen doos’. ,,De minister van Financiën had immers tijdens de eerste persconferentie op 23 maart aangegeven dat ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren als bijzondere steunmaatregel de OB mochten innen maar niet hoefden af te dragen. Iedereen dacht dat het ook deze maand al zou gelden, zodat in ieder geval de werknemers betaald konden worden. Maar nee hoor, dit deel laten ze pas volgende maand ingaan.”

Wat betekent dit effectief? ,,Dat nagenoeg alle zwaar getroffen bedrijven er helemaal niets aan hebben, want in april zijn ze de hele maand verplicht gesloten en hebben dus nul omzet. Dus ook geen OB.”

In de genoemde aanschrijving wordt opgemerkt dat voor toepassing van de maatregelen het niet noodzakelijk is om voorafgaand goedkeuring te krijgen van de Inspectie der Belasting en dat zij van toepassing zijn gedurende de maanden april tot en met juni 2020. Aangezien de Inspecteur der Belastingen, en ook de Ontvanger overigens, die formeel over de betalingen gaat, de bepalingen van een aanschrijving niet zomaar naast zich neer kan leggen, zijn - in tegenstelling tot wat de advertentie suggereert - de volgende steunmaatregelen, naast die met betrekking tot de invorderingsrente en kosten, op dit moment, en dus ook gisteren, gewoon van toepassing. Volgens de belastingspecialist dus óók op de belastingen en premies die zijn opgekomen in het tijdvak maart.

De eerste steunmaatregel luidt immers dat de Ontvanger, op verzoek van een belastingplichtige, bijzonder uitstel van betaling kan verlenen voor openstaande belasting- en premieschulden. En met de tweede steunmaatregel kan de Ontvanger, op verzoek van een belastingplichtige, nieuwe betalingsregelingen overeenkomen voor alle belastingen en niet-belastingen die door de Ontvanger worden geïnd. Voor de betalingsregeling geldt wel dat ‘tot en met februari’ aan alle verplichtingen moet zijn voldaan. ,,Dat duidt ook impliciet én expliciet op een ingang inclusief maart”, aldus de deskundige. Openstaande en later verschuldigde bedragen moeten op een later tijdstip wel worden betaald. ,,Er is namelijk geen sprake van afstel van betaling.” Het komt erop neer dat iedereen die getroffen is door Covid-19 een regeling mag verzoeken aan de Ontvanger. ,,Let wel, de regeling is een betalingsregeling en daar gaat, zoals aangegeven, de Ontvanger over en niet de Inspectie.” Niet alleen voor OB en LB, ook voor alle premies en middelen die door de Ontvanger worden ingevorderd dus ook AOV/AWW, Avbz en BVZ maar dus weer niet de ZV/OV (die worden geïnd door de Sociale Verzekeringsbank SVB).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).