Premier vindt dat Curaçao ‘versneld ook eigen aandeel moet leveren’

Van een onzer verslaggevers

Willemstad – De Curaçaose regering is ‘blij dat Nederland gehoor heeft gegeven’ aan het verzoek om acute financiële ondersteuning, aldus premier Eugene Rhuggenaath. ,,Het is niet wat wij hebben gevraagd, maar we moeten het zien als een eerste stap. Verder moeten we vooral ook ons eigen aandeel leveren.”

RhuggenaathnewDe regeringsleider benadrukt dat Curaçao voor een ‘nieuw tijdperk’ staat. Corona heeft alles, van de ene dag op de andere, veranderd. Wat eerst niet mogelijk was, wordt nu wel mogelijk. ,,We móeten veranderingen aanbrengen. En versneld. We moeten de hand ook in eigen boezem steken.”

Daarmee doelt Rhuggenaath op het doorvoeren van de langverwachte noodzakelijke hervormingen, het maken van de noodzakelijke efficiëntie- en effectiviteitsslagen en overheidsbezuinigingen. Dat geldt ook voor de dure overheidsgelieerde instellingen. ,,Awor! (Nu!).”

Tijdens de dagelijkse persbriefing die sinds de coronacrisis wordt gehouden, ging de minister-president in op het Vierlandenoverleg (Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten), het Statendebat en de Rijksministerraad (RMR) vandaag. ,,We hadden, mede op aanwijzen van de Commissie Noodfonds, gevraagd om een schenking, gebaseerd op artikel 36 van het Statuut. Namelijk 765,5 miljoen gulden voor de komende drie maanden. De RMR is nu in eerste instantie akkoord gegaan met 177 miljoen voor de maand april en tot half mei. Minister Knops heeft aangegeven dit te zien als initiële steun. Het is niet voldoende, maar we beschouwen dit als begin van het traject.”

Toch maant Rhuggenaath tot ‘voorzichtigheid’ omdat leningen - renteloos of niet - leiden tot hogere schulden die moeten worden terugbetaald. Daar is op instructie van de regering in Willemstad door de Gevolmachtigde minister in Den Haag, Anthony Begina, in de RMR ook op gewezen. ,,Dit legt een beslag op de toekomst en toekomstige generaties.” Daarnaast moet Curaçao zelf orde op zaken stellen, vervolgt de premier. Zoals de ‘nullijn’ voor ambtenaren. ,,Dat moet. Nu!” Dat is ook het geval voor de zogeheten ‘Balkenende-norm’ wat betreft de maximale salariëring van directeuren en andere hoge functionarissen bij overheids-nv’s en -instellingen.

Er zal verder bezuinigd moeten worden. ,,Niet meer volgens de kaasschaafmethode, plakje voor plakje, maar echte besparingen gericht op efficiency. Ook subsidies aan stichtingen moeten effectiever. Er zal moeten worden geclusterd, of bepaalde eerder afgestoten taken moeten weer terug bij de overheid. Er dient meer ruimte te komen voor digitalisering; de coronacrisis toont aan dat het kan. Zie de Statenvergadering.” De nodige wetswijzingen zullen spoedig worden voorbereid, belooft de eerste minister.

Ondertussen gaat de commissie verder met de uitwerking van de aangekondigde solidariteitsheffing. Want inleveren in de publieke sector ‘moet’, aldus Rhuggenaath. In dat kader is uitbetaling van de loontrede aan ambtenaren onmogelijk. Hij begrijpt de teleurstelling, het kan echter niet anders.

Het parlement is instemming gevraagd voor het aangaan van een obligatielening van 100 miljoen gulden. Normaal levert de staande inschrijving door de Nederlandse Staat een zeer lage rente op. De regering hoopt en rekent erop dat de lokale financiële markt ook bereid is tegen een lage rente in te schrijven. Samen met de Nederlandse liquiditeitssteun levert dit op korte termijn de benodigde liquiditeit op. Door de coronacrisis zal Curaçao nog vóór 1 mei een sterk gewijzigde landsbegroting presenteren en vaststellen.

Tot slot wijst de premier erop dat Nederland naast financiële ondersteuning ook op ander terrein volop bijstand levert aan de Caribische delen van het Koninkrijk. Zoals door Defensie en op medisch gebied. Hij en zijn kabinet zijn Nederland daarvoor erkentelijk en het toont volgens de premier de meerwaarde aan van het deel uitmaken van het Koninkrijk.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).