Nood breekt wet: door crisis gaat uitkering eind april niet door

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Na koortsachtig (informeel) beraad is door de regering gisteravond afgezien van uitbetaling van 6,6 miljoen gulden voor de zogeheten loontrede aan ambtenaren.

 

loontrede,,Nood breekt wet. De crisisomstandigheden staan dit eenvoudigweg niet toe”, verneemt het Antilliaans Dagblad uit regeringskringen.

Er kwam, vooral vanuit de door corona zeer zwaar getroffen private sector, een lawine aan protest los toen gistermiddag bekend werd dat minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), het geld op de begroting heeft moeten vrijmaken om de loontrede aan de overheidsdienaren uit te keren.

De Raad van Ministers had op 26 februari een besluit hierover aangehouden om advies van het ministerie van Financiën af te wachten. Na dit advies is op 4 maart - nog vóór de coronacrisis uitbrak - het besluit genomen de loontrede uit te betalen. Dit besluit was gistermiddag ‘in uitvoering’ bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en het geld zou hoogstwaarschijnlijk eind april uitgekeerd worden, aldus BPD-minister Armin Konket (MAN) desgevraagd. ,,We kunnen er niet onderuit, ook niet met terugwerkende kracht”, zei de bewindsman aanvankelijk, die er toen op wees dat voor het stopzetten een wetswijziging nodig is. En een wetswijzigingsvoorstel kan alleen met instemming van de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). Konket: ,,Aangezien binnen CGOA geen medewerking wordt verleend wordt, is een wetswijziging onmogelijk.”

Ook de Raad van Advies (RvA) had een verzoek van de minister, om af te wijken van de wettelijke overlegverplichting met de vakbonden binnen CGOA, afgewezen. ,,We hebben de wettelijke verplichting de loontrede uit te betalen en als we dit niet doen, dan kan er sprake zijn van het plegen van een onrechtmatige daad.” Toch is hier gisteravond alsnog krachtig een halt aan toegeroepen. Gezien de enorme crisis die Curaçao in zijn greep heeft, de honderden miljoenen die de overheid op korte termijn moet ontvangen en het feit dat hiervoor moet worden aangeklopt bij Nederland, maken dat uitkering van de loontreden van ambtenaren nu echt onbespreekbaar en onmogelijk is. En ook zeker niet begrepen wordt; in binnen- en buitenland. De ministers van PAR, MAN en PIN zijn het daarover eens.

Al sinds vorig jaar wil minister Konket een akkoord bereiken over een zogenoemde ‘nullijn’, wat het bevriezen van de ambtenarensalarissen betekent. Dat is nodig gezien de begrotingsproblemen waar Curaçao al enkele jaren mee kampt alsmede de druk vanuit het College financieel toezicht (Cft) en de aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR), om tot evenwichtige begrotingen te komen. De nullijn houdt in dat er geen periodieke verhoging van het salaris van ambtenaren wordt toegekend (de loontrede), dat de tweejaarlijkse 3-procentuitkering (lumpsum) niet uitbetaald wordt aan degenen die al de hoogste salarisschaal hebben bereikt en dat de indexering van de salarissen wordt stopgezet.

De RvA vond eerder dit jaar dus dat de overlegverplichting binnen het CGOA, zoals gesteld in de wet, opgevolgd moet worden en legt de volgorde uit: eerst overleg, en bij geen overeenstemming inschakelen van een advies- en arbitragecommissie.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.