Girigorie: Drastisch minder auto’s op de weg

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De avondklok en het huisarrest overdag zijn niet genoeg om de mensen thuis te houden. Daarom gaat vandaag alweer een nieuwe maatregel van kracht. Op basis van de letter van de nummerplaat van de auto, mag iedereen maximaal twee keer per week de deur uit.

 

strengerDe boodschap om thuis te blijven, wil niet indalen bij veel mensen. En dus moeten de duimschroeven nog wat strakker aan worden gedraaid. Alle nummerplaten van motorfietsen en vervoermiddelen zijn in drie groepen opgedeeld. Elke groep mag twee keer per week de openbare weg op (zie kader). ,,Maar alleen voor urgente zaken”, benadrukte minister Quincy Girigorie van Justitie gisteren maar weer tijdens een buitengewone persconferentie. ,,Niet voor een uitje of het kopen van luxe artikelen. Ook andere mensen meenemen in je auto is niet toegestaan. Je gaat alleen en dat controleren we ook.” Op zondagen mag niemand de weg op. Wandelen op de openbare weg is verboden. Mantelzorg en andere zorg bij mensen thuis is toegestaan, maar alleen tussen 6.00 uur en 8.00 uur en tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Minister Girigorie zegt dat te hebben besproken met de zorgorganisaties en dat die akkoord zijn gegaan met deze oplossing.

De toon van de regering wordt van dag tot dag dringender, maar was gisteren opvallend vastberaden. Girigorie kon het niet vaak genoeg zeggen: het moet veel en veel stiller op straat. De tijd van gedogen en eindeloos veel uitzonderingen is voorbij. ,,De lijst met vitale processen en organisaties blijft van kracht, maar is nu veel korter”, zegt Girigorie. Alleen wie onder de categorieën valt die in de lijst zijn opgenomen, kan een vergunning aanvragen om op andere momenten dan voorgeschreven de straat op te gaan. Dat zijn bijvoorbeeld verplegers, maar ook bijvoorbeeld een technicus die door Aqualectra wordt opgeroepen voor een dringende reparatie om de levering van stroom en water veilig te stellen. Girigorie: ,,Het gaat om vitale, noodzakelijke en urgente werkzaamheden.” Openbaar vervoer is toegestaan tot 21.00 uur ’s avonds. Maar ook hier weer geldt: alleen als het echt nodig is. Girigorie: ,,De politie zal extra streng controleren bij de bushaltes. Alleen wie werkelijk uit huis moet en mag, kan de bus gebruiken.”

De kern van de boodschap luidt onveranderd: blijf thuis, niet alleen ’s avonds maar ook overdag, om te voorkomen dat het coronavirus zich in snel tempo over het eiland verspreidt. Want dan dreigt de maximale capaciteit aan IC-bedden, beademingsapparatuur en zorgverleners binnen korte tijd overschreden te worden. Dan staan niet alleen de Covid-patiënten met ernstige complicaties in de kou, maar ook andere patiënten die acute zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een ongeluk of een hartaanval. Door het aantal auto’s op de openbare weg drastisch te verminderen, kan de politie beter controleren of mensen werkelijk iets te zoeken hebben op straat. De afgelopen dagen was het te druk, vooral bij supermarkten en banken. ,,Dat was begrijpelijk, zo aan het eind van de maand”, zegt Girigorie. ,,Daar hebben we ook rekening mee gehouden. Gepensioneerden die hun pensioen moesten innen, de uitbetaling van onderstand, andere betalingen, dat moest allemaal geregeld worden. Dat begrijpen we. Maar het blijft te druk.” Girigorie zegt dat de regering een streep heeft getrokken. ,,Wat doe je als er een orkaan komt? Je blijft thuis en wacht tot het ergste voorbij is. Dit is een onzichtbare orkaan. Dat betekent dat je je moet aanpassen. Mensen moeten thuis blijven, we maken geen uitzonderingen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.