Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Izzy Gerstenbluth deed gisteren een dringende en emotionele oproep aan de Curaçaose bevolking om de instructies van de regering op te volgen en thuis te blijven.

catastrofe,,Dat gebeurt nog veel te weinig”, aldus de epidemioloog, die met behulp van slides een schrikbarend maar duidelijk beeld schetste van wat de gevolgen zouden zijn als de instructies niet of niet volledig worden opgevolgd.

,,Het is niet dat we niet beseffen dat de maatregelen streng zijn en dat ze hard aankomen bij de bevolking. Dat beseffen we wel degelijk. Maar wat we ook beseffen, is wat de gevolgen zullen zijn als we deze maatregelen niet opvolgen.”

De epidemioloog liet op het scherm beelden zien van het aantal ziekenhuisbedden op de zes eilanden en schetste daarmee - aan de hand van een berekening van de lokale gezondheidsautoriteiten en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - een beeld van verschillende mogelijke scenario’s. ,,Als we op Curaçao geen enkele maatregel treffen en transmissie van het coronavirus volop laten plaatsvinden, zullen we op de piek 5.000 ziekenhuisbedden nodig hebben. Als je bepaalde maatregelen treft en de transmissie met 40 procent vermindert, zit je nog steeds boven de beschikbare capaciteit. Als de transmissie met 50 procent wordt verminderd, zit je net aan je capaciteit en mogelijk zelfs iets erboven. De enige manier om onze medische capaciteit door Covid-19 en andere ziektes niet te overschrijden, is door 60 procent of meer van de transmissie te verminderen. En hoe doen we dat? Door te doen wat we nu doen”, aldus Gerstenbluth. ,,Door maatregelen te treffen zoals de grenzen te sluiten, de scholen dicht te doen, beweging zoveel mogelijk stop te zetten, en een avondklok, maar ook een dagklok in te voeren. En dan is het volledig afhankelijk van hoe goed wij deze regels opvolgen of het ons lukt om de transmissie daadwerkelijk met 60 procent te verminderen.”

Ook voor wat betreft de intensive-careafdeling is het nodig dat de regels strikt worden opgevolgd; daar is de capaciteit immers nóg lager, zo benadrukt Gerstenbluth. ,,Als je niets doet, ben je op de intensive care ver, maar dan ook ver over je capaciteit heen. Dan heb je boven de 1.500 intensive-carebedden nodig en die hebben we natuurlijk niet. Als je hier 40 procent van de transmissie van het virus vermindert, zijn we er nog steeds bij lange na niet. Want dan zouden we 500 bedden op de IC nodig hebben. Ook dat hebben we niet.”

Bij een vermindering van de transmissie van 50 procent zitten we op Curaçao nog steeds boven de IC-capaciteit. ,,Ook hier op de IC geldt dat de enige manier om de catastrofe die op ons afkomt, te overleven, is door 60 procent of meer van de transmissie te verminderen. Ik heb het niet over een catastrofe vanwege de ziekte, maar omdat we onze capaciteit van de zorg overschrijden. Die moeten we bewaken. Denk erom dat we niet alleen met Covid-19 te maken hebben; er zijn verschillende andere zieke patiënten waar we dagelijks mee te maken hebben en die verzorgd moeten worden. Denk aan mensen met hoge bloeddruk, mensen met diabetes, mensen die een verhoogd risico hebben op een hartaanval of een herseninfarct, slachtoffers van verkeersongelukken, kankerpatiënten en anderen met ernstige aandoeningen. Ook zij zullen worden benadeeld omdat er in ieder ander scenario geen bedden meer beschikbaar zullen zijn”, aldus Gerstenbluth.

De epidemioloog benadrukte: ,,Als we de regels aan onze laars lappen en toch de straat opgaan, terwijl dit niet nodig is, zullen we de 60 procent niet halen. En mensen, begrijp: als we de 60 procent niet halen, zal ieder ander scenario ons ernstig in de problemen brengen. Daarom hameren we erop dat de instructies goed moeten worden opgevolgd.”

Het aantal positief geteste coronapatiënten bedroeg tot gistermiddag nog 11, zo gaf Gerstenbluth tijdens de dagelijkse persbriefing aan. Ook maandag zijn verschillende mensen getest, maar die kregen allemaal een negatief resultaat. In totaal zijn er tot gisteren 145 personen getest. Wel zijn er meerdere tests uitgevoerd, ook omdat sommige personen meerdere keren moesten worden getest. Van de 145 geteste personen bleken 11 positief; is er één overleden, zijn er drie genezen; liggen er twee in het ziekenhuis en worden de overige personen gemonitord. Van de monitoring is het merendeel inmiddels afgerond. Sinds hun terugkeer uit het buitenland worden ongeveer 1.588 personen ‘goed in de gaten gehouden’. ,,Sinds het afsluiten van alle grenzen verkeren deze personen in verplichte quarantaine en worden ze dagelijks getest en gemonitord”, zo stelde de epidemioloog tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).