In hospitality-sector ruim 14.000 banen op de tocht

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Gelijk na de inwerkingtreding van de rampsituatie, op grond van artikel 1 van de Landsverordening rampenbestrijding wegens de intrede van het coronavirus, heeft zich ‘een ongekende vraaguitval voorgedaan op Curaçao’.

F02 Ongekende vraaguitvalZo leest het Antilliaans Dagblad in de conceptversie van het ‘Beslisdocument Solidariteitspakket Covid-19’. ,,Dit als gevolg van de onontkoombare sluitingen en/of verplichte afgelastingen in vooral de hospitality-sector (accommodaties, congrescentra, evenementen, horeca, recreatie, uitgangsaangelegenheden etc.), schoonheidssalons, reisbranche, autoverhuurders, carwash, transport en hun betreffende toeleveranciers.” Dit concept is nog van vóór de avondklok en de ‘lockdown’ afgelopen weekeinde, waarna vrijwel alle bedrijven de deuren gedwongen sloten. ,,De aanhoudende fragiele sociaaleconomische en financiële lokale situatie, in combinatie met deze plotselinge vraaguitval, heeft een ongekend negatief effect op de gehele gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder mensen met een zogenoemde lage sociaaleconomische status”, aldus het beslisdocument.

De te verwachten negatieve sociaaleconomische en financiële gevolgen zijn onvermijdelijk en bieden op korte, middellange en lange termijn weinig tot geen perspectief op verbetering.

De sluitingen en afgelastingen mede als gevolg van het wegvallen van het cruise- en verblijfstoerisme - ‘dat juist de katalysator is van de economie’ - hebben een significant negatief effect op de vraagzijde van de Curaçaose economie. Naar verwachting zal de economie met plusminus 11 procent krimpen over de komende periode.

Per april zullen zo’n 14.129 werknemers hun baan verliezen in bovenvermelde (sub)sectoren. Het concept-beslisdocument: ,,Dit impliceert dat in termen van werkgelegenheid een substantieel aantal arbeidsplaatsen, gestaag, aan het verdwijnen is. De te verwachten stijgende werkloosheid die zich zal voordoen bij het uitblijven van tegenmaatregelen zal een neerwaarts effect hebben op zowel de particuliere consumptie als de investeringen van bedrijven.”

De hogere werkloosheid in combinatie met lagere bestedingen hebben een neerwaarts effect op de inkomsten van de overheid uit respectievelijk directe en indirecte belastingen, met alle gevolgen dien.

De maatregelen die genomen zijn om de gezondheid van burgers te waarborgen zullen de komende tijd ook zware gevolgen hebben op sociaal vlak en op het welzijn van de burgers, verwachten de opsteller van het Solidariteitspakket. ,,De uitdagingen zijn ongekend en de zeer uiteenlopende effecten creëren/verergeren vaak ongelijkheden.”

Als gevolg van de economische crisis kan het Land Curaçao binnenkort kampen met een sociale crisis, die volgens het document over het Solidariteitspakket kan leiden tot een toename van daklozen, sociale isolatie, relationeel/huiselijk geweld en kindermishandeling, en een hogere mate van stress, paniek en wantrouwen onder burgers. ,,Laat staan de risico's voor de geestelijke gezondheid, zoals depressie en angst.” Uit al het genoemde blijkt dat er sprake is van effecten die elkaar negatief versterken. ,,Het is dus van uiterst belang dat de overheid alles inzet om de sociaaleconomische schade zoveel mogelijk te beperken. Ondernemers dienen tegemoetkomingen te ontvangen om werknemers gedurende deze crisisperiode aan het werk te houden.” Aldus het concept-beslisdocument.

Bedrijven, zelfstandige ondernemers en particulieren dienen voorzien te worden van extra financiering zodat ze hun bedrijven kunnen voortzetten en in hun eigen bestaan kunnen voorzien. De ondersteuning kan plaatsvinden in de vorm van uitstel van betaling/heffen van belastingen en stopzetting van invordering van sociale afdrachten. En verdere fiscale steunmaatregelen dienen genomen te worden, gericht op het bieden van de nodige liquiditeitssteun aan ondernemers.

Om de negatieve effecten van het coronavirus het hoofd te bieden is ‘de nodige financiering van uiterst belang’. ,,Om dit te bekostigen zal de overheid haar uitgaven zien stijgen terwijl haar inkomsten dalen. Toch is het een taak van de overheid om de nodige fondsen beschikbaar te stellen om de sociaaleconomische ontwikkelingen op te vangen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.